Komunitou podporované zemědělství

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je systém produkce a spotřeby potravin založený na úzkém vztahu mezi producentem a spotřebiteli. Je to oboustranně výhodné partnerství, které spotřebiteli zajišťuje pravidelnou dodávku čerstvých potravin po celou sezónu a farmáři zase jistotu odbytu a spravedlivé ocenění jeho práce. KPZ je založeno na těchto principech:

  • Partnerství. KPZ je víc než jen nakupování u farmáře. Je založeno na partnerství, ve kterém se spotřebitelé stávají podílníky produkce konkrétního farmáře. Toto partnerství je většinou stvrzené smlouvou mezi podílníky a farmářem, zavazující je po určitou dobu (část sezóny nebo celou sezónu, někdy i více let) dodávat a odebírat produkty za předem stanovenou cenu a za smluvených podmínek.
  • Solidarita. Spotřebitelé i producent společně sdílejí bohatství sklizně i riziko neúrody.
  • Lokálnost. KPZ obvykle tvoří farmář a spotřebitelé z jeho okolí. Jídlo nemusí nikam cestovat a zisk zůstává v místě produkce – drobnému místnímu farmáři, který přispívá k udržitelnému rozvoji venkova.
  • Aktivní spotřeba. Spotřebitelé zapojení do systému KPZ nejsou jen pasivními odběrateli potravin. Mohou aktivně ovlivňovat nabídku i způsob produkce potravin. Pokud mají zájem, mohou si část svého podílu z úrody na farmě odpracovat.
  • Komunita. KPZ propojuje lidi se společnými zájmy, kteří dohromady vytvářejí komunitu.
  • Šetrné hospodaření. Do KPZ jsou zapojeni spíše drobní farmáři, kteří hospodaří šetrně vůči přírodě. Často mají certifikaci BIO, i když v systému KPZ není certifikace až tak důležitá. Spotřebitelé mají totiž možnost sami ovlivnit a kontrolovat, jakým způsobem je jejich jídlo produkováno.
  • Vzájemná dohoda. Nejlepší na KPZ je to, že vše závisí čistě na dohodě mezi producentem a spotřebiteli. Konkrétních podob KPZ je mnoho a fantazii se meze nekladou – KPZ může být skupina utvořená kolem jednoho či více farmářů, ale může jí být také třeba městská komunitní zahrada.

KPZ u nás

V České republice existují už desítky skupin KPZ. Některé z nich úspěšně fungují s plnou kapacitou, jiné ještě hledají podílníky či farmáře. Bližší informace o všech skupinách najdete na stránkách KPZ, které využívají náš Adresář farmářů. A rovnou se do některé můžete zapojit. Že nikde poblíž vás KPZ nevznikla? Založte si vlastní!


Inovace Adresáře farmářů proběhla ve spolupráci a s přispěním společnosti COEX, která se dlouhodobě snaží podporovat užitečné projekty.

Štítky: