Témata

Domácí topeniště

Největším zdrojem rakovinotvorných látek v našem ovzduší jsou staré kotle a kamna na uhlí. Hnutí DUHA prosazuje úplné nahrazení uhlí čistým vytápěním.

>> více

 

 


Doprava

Spalování paliv z ropy znečišťuje velká města i okolí dopravních tahů. Zmírnění dopravní zátěže a přechod na čistá paliva je řešením, které preferuje Hnutí DUHA. >> více

 

 Uhelné elektrárny

Většinu produkce uhelných elektráren vyvážíme a doma nám zůstává znečištění ovzduší. Pokud přidáme v domácích obnovitelných zdrojích, nebudeme uhelnou elektřinu na konci příští dekády potřebovat vůbec. >> více

Štítky: