Energetika

Hnutí DUHA prosazuje chytrou ekonomiku, která díky promyšleným inovacím vyrobí více s menší spotřebou energie. Bez energie se neobejde nikdo z nás. Potřebujeme ji v podobě elektřiny či tepla, k dopravě, pro průmysl. Naší prací je prosazovat taková systémová řešení, která nám zajistí dostatek čisté energie dostupné s komfortem a ekologickým standardem 21. století.

Stát musí zajistit rozvoj zdrojů takové energie, která bude vznikat blízko místům spotřeby, nebudou chrlit jedy a budou pomáhat místním komunitám i ekonomicky. Uhelné doly, dovoz ropy ze států s nestabilními či nepřátelskými režimy ani závislost na výrobě jaderného paliva v cizích zemích to nejsou.

  • Víte, že? Pačesova komise, kterou řídil bývalý předseda Akademie věd, spočetla, že kdyby stát využil všech příležitostí k zateplování domů a výrobě tepla z domácích obnovitelných zdrojů, nebudeme potřebovat k vytápění žádný plyn ani uhlí.

Hnutí DUHA proto prosazuje hned několik systémových opatření:

  • rozumnou podporu čistých domácích obnovitelných zdrojů, které budou posilovat energetickou soběstačnost obcí a rodin a přinášet prosperitu do místních ekonomik;
  • posilování energetické efektivity a úspor energie zejména v domácnostech a budovách;
  • postupné uzavírání zastaralých a plýtvavých uhelných elektráren, které vyrábí elektřinu hlavně na vývoz;
  • ozdravení regionů spojených s těžbou uhlí i pomocí zvýšení poplatků z vytěžených nerostů;
  • chytrou energetiku bez výstavby drahých a rizikových jaderných reaktorů.
Štítky: