Ekologické zemědělství

Zdravé ekologické zemědělství zajišťuje pestrou krajinu i potraviny, kterým se dá důvěřovat. Farmáři se řídí přísnými pravidly, jejichž dodržování kontroluje stát:

  • používají organické hnojení namísto průmyslových hnojiv,
  • nestříkají pole pesticidy,
  • střídají na polích plodiny,
  • chovají zvířata ve slušných podmínkách,
  • vracejí do krajiny zeleň.

Bio přibývá

Ekologické hospodaření už tvoří více než 12 procent české zemědělské půdy. Ale většinou jsou to pouze louky a pastviny. Hnutí DUHA podporuje poptávku po domácích biopotravinách. Proto provozuje Adresář farmářů, kde si každý zájemce může jednoduše najít svého dodavatele biopotravin. Věříme, že vyšší poptávka motivuje další farmáře k pěstování potravin podle zásad ekologického zemědělství.

Zdravější krajina

Ekologické zemědělství zvyšuje rozmanitost zvířat a rostlin na venkově. Potvrdilo to sčítání na desítkách farem z různých evropských zemí. Srovnávaly se počty rostlin, motýlů, ptáků či jiných zvířat na průmyslových farmách a na ekologických statcích.

Například v Dánsku na ekologických statcích napočítali dvakrát až třikrát více ptáků.

Ekologické farmaření chrání půdu a díky rozumnějšímu hnojení z polí stéká do řek menší množství dusíku: na každý hektar až o polovinu méně. A čím méně dusíku, tím lépe. Dusík totiž v přehradách a rybnících přispívá k růstu takzvaného vodního květu, který komplikuje letní koupání. Přemnožené sinice a řasy jsou nejen nepříjemné, ale často způsobují i alergické reakce.

Zdravá zvířata

Ekologičtí farmáři zajišťují svým hospodářským zvířatům dostatečně prostorný výběh a dobré podmínky k životu. V ekologickém zemědělství jsou zakázány nelidské velkochovy, kde slepice stráví svůj život v klecích namačkány jedna na druhé nebo kde prasata živoří v boxech na železných roštech. Zvířata dostávají kontrolovaná krmiva z ekologického zemědělství a zdravým kusům se nesmějí rutinně podávat antibiotika ani hormony. Taková pravidla se projevují na životní pohodě zvířat. Navíc se pak na náš stůl dostávají potraviny, kterým se dá důvěřovat.

Nejen o ekologických souvislostech produkce masa se dočtete v unikátní studii Atlas masa, která mapuje masný průmysl.

Podpořit ekologické chovy můžete svou spotřebitelskou volbou. Pokud si jdete kupovat maso, žádejte bio nebo alespoň od místních farmářů. Kupujete-li vajíčka, volte ta s označením 0 – ekologické zemědělství. Více se můžete dočíst na našem webu Umění žít.

Život na venkově

Biostatky oživují český venkov. Místo (dovezených) chemikálií používají (místní) lidskou práci, proto zaměstnávají o 10–20 % více rukou než průmyslové farmy. A důležité je také to, že peníze zůstanou doma – točí se v místní ekonomice a pomáhají tak její prosperitě.

Štítky: