Témata

Místní jídlo

Jídlo z blízka je čerstvé, zdravé a chutné. Navíc víte, od koho jej vlastně kupujete a pomůžete odlehčit silnicím od nebezpečných kamionů. Česnek z Číny, cibule z Holandska nebo máslo z Polska za sebou nechávají kvanta zbytečných výfukových plynů.

více >>

 


 

Eroze půdy

Během několika desetiletí z českých polí zmizela většina remízků, mezí, větrolamů, malých mokřadů a dalších zelených bariér. Namísto pestré mozaiky krajinu nyní tvoří uniformní lány. Proto voda rychleji stéká z půdy. více >>

 

Pole bez chemie

V zemědělství se využívala a využívá celá řada chemických sloučenin. Mezi ně patří i herbicidy, které zamezují růstu plevele, ale mají i celou řadu negativních dopadů na zdraví i životní prostředí. Jednou z takových látek je glyfosát. více >>

 

Komunitou podporované zemědělství

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je systém produkce a spotřeby potravin založený na úzkém vztahu mezi producentem a spotřebiteli. Je to oboustranně výhodné partnerství. více >>

 

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství pomáhá proměňovat naši krajinu: vracet do polí zeleň a ozdravit půdu. Každý může mít na talíři zdravé potraviny, kterým se dá důvěřovat. více >>

 

Společná zemědělská politika

Stát každý rok vyplácí miliardy korun na dotace pro zemědělce. Hnutí DUHA prosazuje, aby tyto finance podporovaly především zdravou péči o krajinu, drobné farmáře a poptávku po jejich produktech. >> více

Štítky: