Zdravé lesy

Zdravé lesy jsou hezké heslo, ale co přesně je jeho obsahem? Řekněme si na rovinu – stejnověké jednodruhové lesy to opravdu nejsou. Takové lesy ohrožuje celá řada prvků – od klimatických vlivů suchem počínaje přes škůdce až po nemoci.

Aktuální výzvu ke zlepšení stavu našich lesů najdete na www.zachranmelesy.cz

Protože lesy pokrývají celou třetinu naší krajiny, je každý problém, ke kterému v nich dojde, viditelný a alarmující. A když se na složení našich lesů podíváme, je zřejmé, že obrovské plochy smrků sázené od dob Marie Terezie jsou překonanou cestou.

Jen ve zdravých lesích si můžeme naplno užít výlety, odpočinout si v nich a uklidnit často rozháranou psychiku. Lesy jsou zároveň domovem tisíců druhů rostlin a zvířat, od mechů a hmyzu až po samotné stromy a velké šelmy. A jsou samozřejmě i zásobárnou obnovitelné a jedinečné suroviny – dřeva, tolik důležité pro ekonomiku místních měst a obcí, ale i celého státu.

Pro to všechno je potřeba lesy chránit a pečovat o ně nejlepším možným způsobem, aby všechny potřeby a zájmy mohly naplňovat.

Vládne v hospodářských lesích zdravá péče?

Po pravdě, ani omylem. Přes řadu varování vědců, hospodářů, ekologů a často i místních lidí, že s lesy začíná být zle, se pravidla pro lesní hospodaření mění velmi pomalu či dokonce vůbec. Stále pokračuje praxe:

  • nevhodného způsobu těžby, po kterém zůstávají velké holé paseky pokračující hradbou vysokých stromů, do kterých když zafouká silnější vítr, hrozí polomem;
  • neustále vysoké výsadby smrku, což je dřevina, která je extrémně citlivá na různé škůdce i výkyvy počasí.

Hnutí DUHA proto prosazuje ucelený balík změn zákonů, vyhlášek, dotací a změny certifikace, které společně znamenají významný skok k lepšímu hospodaření v našich lesích.

Jak přesně má takové zdravé hospodaření vypadat?

Naše lesy doslova volají po větším zastoupení listnatých stromů, které je potřeba vysazovat nejen na plochy po vykácených lesích, ale začít jimi doplňovat lesy i formou postupného kácení jen vybraných stromů a jejich nahrazování odlišnými, obvykle listnatými dřevinami.

To ale nestačí. Pro dobrou kondici lesů je nutné, aby na každém hektaru zůstávalo několik stromů k zestárnutí a zetlení. Rozkládáním starých stromů, větví a kůry se totiž do půdy vracejí živiny, ze kterých roste nový les.

Pomoct lesu a přírodě může každý z nás

Jak na to? Možností je hned několik. Jednou z nich je dávat v obchodech přednost takovým dřevěným výrobkům, které pocházejí z lesů spravovaných podle pravidel zdravého hospodaření. To je označeno logem FSC a řada prodejců už dřevo z lesů se zdravým hospodařením vyžaduje. Na nás, spotřebitelích, pak je, abychom poptávkou jejich snahy dále podpořili.

Takových výrobků je možné v obchodech najít celou řadu. Od běžných sešitů, papíru a kancelářských potřeb přes kuchyňské náčiní, hračky a nábytek až po stavební dřevo či dokonce dřevěné uhlí na grilování.

Hnutí DUHA stálo před lety u vzniku české pobočky FSC. Přestože před zhruba patnácti lety vypadal prodej výrobků ze dřeva s certifikátem FSC v Česku trochu jako utopie, věřili jsme, že lidé budou mít o dřevo ze zdravých lesů zájem. A potvrdilo se to.

Teď pojďme společně přesvědčit politiky, že se má zdravým způsobem hospodařit na většině lesů u nás: www.zachranmelesy.cz

Štítky: