Šumava

Národní park Šumava slouží české veřejnosti už od roku 1991 a v roce 2017 se Hnutí DUHA povedlo i díky více než 50 tisícům z vás přesvědčit politiky, aby jasně deklarovali, že posláním národních parků, tedy i toho šumavského, je ochrana přírodních procesů na jejich převažující rozloze.

Šumavský národní park tak pro každého z nás chrání pestrou mozaiku rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, divokých řek a ledovcových jezer. Domov zde mají desítky ohrožených druhů rostlin a zvířat, včetně rysů, losů nebo tetřevů.

Národní park

Národní park má nádhernou krajinu. Probíhající jedinečné divadlo přírodních procesů je třeba zachovat, aby je mohli i nadále obdivovat turisté, kterých sem každoročně přijíždí dva miliony. Pouze málokteré místo u nás může se Šumavou soupeřit v půvabu a popularitě. Oblibě se těší divoký tok Vydry, Plešné jezero s Trojmezenským pralesem, prameny Vltavy i horské slatě.

Divoká příroda

Hnutí DUHA prosadilo, aby část národního parku byla ponechána divoké přírodě a turistům. K takovým místům patří například zbytky horských pralesů. Výletníci tak můžou obdivovat přirozené proměny pralesního ekosystému. Stromy tady rostou, žijí, stárnou, umírají a rozkládají se – to jsou změny, které zde přirozeně probíhaly po tisíce let.

Příležitost pro místní obce

Skutečný národní park je také velkou příležitostí pro obce. Divoká příroda a vzácné druhy zvířat, to všechno přitahuje turisty. Studie renomované společnosti EFTEC ukázala, že právě rozšíření oblastí ponechaných divoké přírodě a turistům přinese – tak jako v jiných národních parcích světa – vyšší návštěvnost a tím i ekonomický rozvoj šumavských obcí. Obce v Národním parku Šumava mají už nyní průměrně více než dvakrát vyšší příjem v přepočtu na jednoho obyvatele, než je průměr pro další srovnatelné obce v Plzeňském a Jihočeském kraji, a výrazně nižší nezaměstnanost, než je celostátní průměr.

Klíčová bude zonace

Zákon, který divokou přírodu v národních parcích chrání, už platí. Teď bude klíčové pohlídat, jak bude vypadat vymezení jednotlivých zón ochrany přírody na jeho území. Teprve ta s konečnou platností stanoví, jak se bude území dále rozvíjet a kde bude hrát první housle příroda.

Štítky: