Tomu neuvěříte: Zeman opouští pražský hrad!

Stěhování sice nehrozí prezidentovi, zato více než 2000 obyvatelům města Horního Jiřetína. V pondělí vláda definitivně rozhodne o prolomení či neprolomení těžebních limitů v severních Čechách. V případě, že zvítězí ministr Mládek se svým návrhem, bude mít Jiřetín v hrsti: jakmile usoudí, že hrozí "nedostatek" uhlí, vyvolá proces prolomení limitů kdykoli, kdy se mu zachce. Každopádně mají být navíc prolomeny limity na lomu Bílina, kde chrání zdraví a uši lidí v Braňanech a Mariánských Radčicích. 

Napište, prosím, důležitým politikům, že s PROLOMENÍM LIMITŮ NESOUHLASÍTE a aby nenechali JIŘETÍN MLÁDKOVI NAPOSPAS.

Kontakty

Štítky: