Domácí topeniště

Na topení uhlím v domácích kotlích a kamnech si ve většině vyspělých zemí už nikdo nevzpomíná. Ale v Česku je to stále realita v několika stovkách tisíc domácností. Je to jedna z hlavních příčin toho, že většina z nás musí dýchat špinavý vzduch. Kotlíkové dotace Ministerstva životního prostředí rozběhly změnu a tisíce domácností modernizovaly vytápění. Ale ti nejpotřebnější zatím měli smůlu a na dotace nedosáhli.

Pokud se chceme zbavit rakovinotvorných látek v ovzduší, musí stát financovat program na výměnu starých, špinavých a neefektivních kotlů a kamen tak, aby na dotace dosáhli i nízkopříjmové domácnosti či senioři.

Je potřeba změnit několik zákonů a vynaložit 40 miliard korun. Je však velmi pravděpodobné, že náklady na nemoci, zdravotní neschopnosti a další dopady spojené se současným znečištěním z uhelných kotlů a kamen jsou každý rok, každý jeden rok, vyšší než 40 miliard korun. Ale přece nejde jen o peníze – na konci by bylo ohromné zlepšení kvality života lidí v České republice. Z dnešních 60 procent lidí zasažených nadlimitním znečištěním by zůstalo kolem 10 procent, neboť konec uhlí v kotlích a kamnech znamená i téměř úplné vymizení karcinogenního benzo(a)pyrenu v ovzduší. Podle dostupných modelů by to znamenalo až o několik tisíc případů rakoviny ročně méně. A to se nedá vyvážit žádnou finanční částkou.

Štítky: