REdUSE

Evropa spotřebovává neúměrně vysoké množství přírodních zdrojů.  V přepočtu na jednoho obyvatele je to po severní Americe nejvíce ze všech kontinentů. Většina těchto zdrojů se však nachází mimo Evropu a jejich získávání tam působí řadu environmentálních a sociálních problémů.

Tento stav již není udržitelný. Není spravedlivé, aby za naši spotřebu platili obyvatelé jiných kontinentů a jejich životní prostředí. 

Cílem projektu REdUSE je zvýšit povědomí o skutečném množství spotřebovávaných surovin a problémech způsobovaných nadměrným užíváním přírodních zdrojů v Evropě.  Nabízíme praktická řešení a návody ke snížení spotřebitelské stopy v každodenním životě.

Partnery projektu jsou kromě Hnutí DUHA také Global2000, výzkumný institut SERI a řada partnerských organizací ze sítě environmentálních organizací Přátelé Země (Maďarsko, Itálie, Velká Británie, Togo, Kamerun, Brazílie a Chile).

Přečtěte si více informací

Více podrobných informací o plýtvání surovinami najdete v publikaci Využívání vody: Jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země (pdf)

Jak plýtvání surovinami v Evropě příspívá ke sporům o půdu ve světě si můžete přečíst v publikaci Skryté následky.

Tiskové zprávy k projektu

Studie

Česká republika spotřebuje v cizině dalších 18 500 čtverečních kilometrů půdy k vypěstování dovážených potravin, krmiv či textilu. Je to 44% z celkové rozlohy zemědělské půdy v ČR. Uvádí to studie, kterou dnes vydalo Hnutí DUHA se svými partnerskými organizacemi z EU. Jak na tom jsou jednotlivé evropské země můžete zjistit v této studii.

 


Štítky: