Nechci (do)platit na změnu klimatu

Česká republika je evropským rekordmanem v emisích skleníkových plynů (12 tun na obyvatele a rok), zároveň je česká ekonomika energeticky velmi neefektivní (5. nejhorší místo v EU) a má pouze poloviční míru recyklace oproti úspěšným evropským zemím (jen třicet procent komunálních odpadů je recyklováno a suroviny tudíž vráceny do oběhu).  Závislost na fosilních palivech způsobuje odliv peněz z místní ekonomiky a podporuje porušování lidských práv v zahraničí. Těžba surovin způsobuje ekologické škody v zahraničí (například na Sibiři či u Kaspického moře) i v Česku (uhelné doly).

Cílem projektu je zvýšit povědomí o ochraně klimatu a nutnosti snižovat emise skleníkových plynů. Důraz je kladen zejména na úlohu energetické efektivity, úsporných opatření, obnovitelných zdrojů energie a recyklace odpadů. Motivujeme veřejnost měnit svoje chování a činit opatření, která snižují spotřebu energie a přírodních surovin.

Aktivity projektu vhodně doplňují činnosti doplňkového grantu KBS č. 3690011 "Norsko - česká výměna nápadů na ochranu klimatu" - návštěva norského experta v České republice a výjezd českých novinářů do Norska.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz · www.eeagrants.cz

English

The Czech Republic is a record holder in the production of greenhouse gases. High dependance on fossil fuels  causes environmental damages in the Czech Republic and in other countries as well. Municipal waste recycling in the Czech Republic is about half of what other progressive European countries achieve. 

The aim of the project is to bring awarness to target groups about need to lower greenhouse gas emissions, mostly by enegry efficieny measures, use of renewable sources of energy and higher level of recycling.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org