Financování

Hnutí DUHA tvoří celkem 42 stálých zaměstnankyň a zaměstnanců. Jedná se o expertky a experty pro jednotlivé oblasti naší práce, ale také komunikační či finanční a grantové specialisty.

Kultivujeme zákony České republiky ve prospěch lidí, kvality života i přírody, jednáme s vládou i v Parlamentu, spolupracujeme s obcemi a firmami, informujeme novináře a novinářky a sami jsme aktivní v médiích a na sociálních sítích. Radíme lidem a zapojujeme je do naší činnosti - například formou praktické pomoci v terénu nebo podporou petic. Roční rozpočet naší organizace je přes 28 milionů Kč. Hlavní prioritou financování je snaha o  rozpočtovou a příjmovou stabilitu i úsilí o nezávislost na jednotlivých velkých zdrojích. Snažíme se proto, aby co největší část našich příjmů přicházela z nejprůhlednějšího, veřejně prospěšné povaze organizace nejvíce odpovídajícího a přitom nejstabilnějšího zdroje – z  drobných příspěvků české veřejnosti. V posledních letech jsme zvládli z individuálních darů financovat přes polovinu našich příjmů.

Výsledky hospodaření v roce 2023

Od koho peníze nepřijímáme?

Hnutí DUHA zásadně odmítá prostředky ze zdrojů, které by mohly jakkoli omezit naši nezávislost nebo být v rozporu s našimi cíli. Ctíme přísné zásady našeho etického kodexu fundraisingu, která nám umožňují udržet si nezávislost a důvěryhodnost.