Financování

Hnutí DUHA tvoří celkem 33 stálých zaměstnanců. Jedná se převážně o experty, kteří se starají o profesionální chod našich kampaní.

To znamená, že kultivují zákony České republiky ve prospěch lidí, kvality života i přírody, jednají s ministry i poslanci, spolupracují s obcemi a firmami, informují novináře a píší články, radí občanům, připravují odborné studie i popularizační materiály a starají se o to, aby se informace dostaly k lidem. Zbylá část zaměstnanců jim vytváří zázemí – zajišťuje finanční chod organizace, provoz kanceláře a především získává prostředky na činnost (vztahy s dárci, zapojování dalších dárců, vyhledávání a psaní grantů).

Roční rozpočet naší organizace je asi 15 milionů Kč. Hlavní prioritou financování je snaha o  rozpočtovou a příjmovou stabilitu i úsilí o nezávislost na jednotlivých velkých zdrojích. Snažíme se proto, aby co největší část našich příjmů přicházela z nejprůhlednějšího, veřejně prospěšné povaze organizace nejvíce odpovídajícího a přitom nejstabilnějšího zdroje – z  drobných příspěvků české veřejnosti. V posledních letech polovinu našich příjmů tvořily příjmy z grantů a druhou polovinu zajistili individuální dárci. V roce 2017 příjmy od našich drobných dárců poprvé dosáhly 60 % celkových příjmů. 

Náklady a výnosy v roce 2017

Od koho dostáváme finance?

  • Veřejnost: Nejdůležitější pro naši práci jsou příspěvky lidí, jako jste vy. Trvalá podpora pravidelnou měsíční částkou je nejúčinnější, protože nám umožňuje lépe dopředu plánovat naši práci.

Využití individuálních darů

  • Granty: Příjmy Hnutí DUHA pocházejí také z grantů, které dostáváme na projekty od českých i mezinárodních nadací a různých státních zdrojů. Peníze z grantů jsou určené výhradně na konkrétní aktivity popsané v projektu. Podrobný přehled grantů.

Zdroje grantů

  • Benefiční obchod: Benefiční obchod Hnutí DUHA nabízí zboží, jež je vyrobeno s ohledem na životní prostředí, právo lidí na spravedlivou odměnu a v neposlední řadě na kvalitu. Zboží do nabídky vybíráme vždy s rozmyslem, snažíme se vyhovět přáním zákazníků a také propagovat práci Hnutí DUHA. Všechny naše výrobky jsou nositeli myšlenek, které Hnutí DUHA podporuje. Prodej probíhá v rámci registrované veřejné sbírky. 
  • Poskytování odborných služeb: Jiné neziskové organizace či např. obce občas využívají našich expertních služeb. Jako například město Valtice pro přípravu plánu odpadového hospodářství.  

Od koho peníze nepřijímáme?

Hnutí DUHA zásadně odmítá prostředky ze zdrojů, které by mohly jakkoli omezit naši nezávislost nebo být v rozporu s našimi cíli. Nepřijímáme dary velkých průmyslových společností ani příspěvky potenciálních konkurentů firem, jež kritizujeme. Chceme ctít přísná pravidla, která nám umožní udržet si nezávislost a důvěryhodnost. Proto jsme se přihlásili k Etickému kodexu ekologických organizací.

Kam jdou vaše peníze

Peníze, které Hnutí DUHA dostává, financují veškerou naši práci: prosazování ekologických zákonů, rady veřejnosti nebo přípravu studií či analýz, jež inspirují a ovlivňují politiky a úřady. Finance samozřejmě každoročně procházejí auditem. Vydáváme také roční přehled o činnosti, kde do detailu uvádíme všechny příjmy i výdaje. Všichni dárci od nás navíc průběžně dostávají informace, na co byly jejich peníze použity.

Zdroje financování jednotlivých programů a oddílů