Doprava

Zejména ve velkých městech a poblíž významných dopravních tahů trpí naše plíce především emisemi z dopravy. Proti tomu musí mít pravomoc a povinnost zasahovat hlavně obce, zavádět nízkoemisní zóny zakazující vjezd nevyhovujícím vozidům, případně zpoplatňovat vjezd vozidel do některých zón s cílem omezit vznik kolon a zlepšit plynulost provozu. 

Policie ČR musí mít větší pravomoci a technické prostředky ke kontrole, přísnějšímu pokutování a odstavování vozidel, která nesplňují požadavky (zejména pokud mají odstraněné nebo poškozené filtry pevných částic).

Stát by se měl s ostatními zeměmi EU domluvit na postupném posilování standardů spotřeby aut, které vyžaduje po výrobcích. Je také třeba rozšířit mýtné pro nákladní dopravu na silnice všech tříd a zvednout poplatky tak, aby se na větší vzdálenosti vyplatilo posílat zboží po železnici, a také se orientovat na místní výrobce.

Štítky: