Zdravé dřevo v obchodech

Každý může podpořit zdravou péči o české lesy – při svém nákupu v obchodě. V regálech už jsou stovky dřevěných a papírových výrobků, u kterých máte záruku, že pocházejí z lesa, kde dodržují přísná pravidla zdravého hospodaření.

Poznáte je podle značky Forest Stewardship Council (FSC). Může ji používat každý majitel nebo správce lesa, který se řídí mezinárodními standardy a také podrobnějšími českými pravidly, která pomohlo vytvořit Hnutí DUHA. V těch českých například najdete, že majitelé a správci lesů podle nich musí:

  • sázet listnaté a smíšené porosty,
  • těžit po jednotlivých stromech nebo malých skupinkách.

A naopak nesmí:

  • při těžbě vytvářet velké paseky,
  • kácet stromy podél potoků,
  • používat nebezpečné chemikálie.

Logo FSC tak garantuje, že v daném lese mají místo také výletníci a rozmanitá příroda: rostliny, ptáci a divoká zvířata.

FSC v obchodech

Ve většině západoevropských zemí představují výrobky z certifikovaného dřeva již několik procent zboží nabízeného na trhu a jejich podíl dále rychle roste. Dřevo, které bylo vypěstováno přírodě blízkým způsobem, dnes zpracovává více než 32 000 firem. Obchody se hromadně zavazují nabízet ve svých prodejnách FSC dřevo. Na trhu je v současnosti již více než 20 000 druhů výrobků s označením FSC.

V českých obchodech dostanete stovky FSC produktů od stavebního materiálu – prken, parket i podlah – přes zahradní nábytek, násady na nářadí, hračky, kuchyňské potřeby nebo papír až po přírodní latex a dřevěné uhlí na grilování.

  • Víte, že? Známá spisovatelka J. K. Rowlingová vyžaduje tisk svých knih pouze na FSC papír ze zdravého lesa.

Státní zdravé lesy

Na pravidla FSC přecházejí státní lesy v mnoha evropských zemích, včetně Slovenska, Polska nebo Velké Británie. Hnutí DUHA prosazuje, aby se přidaly také české státní Lesy ČR.

Subjekty s certifikací

V současnosti jsou certifikovány tyto subjekty: Lesy města Brna, a.s., Krkonošský národní park, Školní lesní podnik Mendelovy univerzity v Brně, Lesy hlavního města Prahy a skupinová certifikace sdružující asi 20 dalších vlastníků.

Štítky: