Pro firmy

Ukazuje se, že dosažení změn v oblasti ochrany přírody je spojení nevládních organizací a firem rozhodující. Společně můžeme změnit věci skutečně k lepšímu i na té nejvyšší úrovni. Vážíme si zájmů firem o spolupráci právě s Hnutím DUHA  a hledáme proto cesty, jak i pro firemní partnery udělat tuto spolupráci příjemnou a smysluplnnou. 

A umíme to i zábavně…


Benefiční kvíz

 

Uspořádáme pro zaměstnance a zaměstnankyně unikátní benefiční kvíz

Zážitek i zábava, se kterou ve své firmě nešlápnete vedle. Originálním způsobem podpoříte ochranu přírody – a ještě si provětráte mozkové závity.

Výtěžek poputuje na konkrétní oblast ochrany přírody a klimatu, které se v Hnutí DUHA věnujeme.
Nemusíte se bát, že bez environmentálních znalostí pohoříte. Jeden okruh otázek bude z ekologického soudku, jinak můžete čekat všeobecná témata. Takže čím pestřejší složení týmu, tím jsou šance vyšší!

Vítězný tým bere všechno – a vybírá, na co výhru pošle. Podpořit můžete kampaň Zachraňme lesy,  za šetrné zemědělství Tohle žeru, zelenou energetiku Sdílená Energie - Hnutí Duha nebo naše dobrovolnické Týdny pro krajinu. Aby se vám vybíralo lépe, krátce a vtipně témata představíme. 

A zajistíme, že ani výherce neodejde bez zajímavé ceny.
Vaši lidé ocení, že myslíte na ně i na přírodu. 

Zavolejte, napište, vyplňte dotazník a propojme spolu lidi i přírodu.

Vyplnit dotazník

 

Vaše

Eliška Hušková
tel: +420 739 558 156
email: eliska.huskova@hnutiduha.cz

Ilona Musilová 
tel: +420 778 718 605
email: ilona.musilova@hnutiduha.cz

 

… a nebo na to pojďme jinak

Dejte přírodě dar

Záleží Vám na krajině ve které žijete? Myslíte i na své potomky? Nejste vyznavač hesla „Po mně potopa?“ Pojďte s námi chránit lesy, mokřady, pole i louky. Je Vám bližší podpořit lidi zapojené do společenství chránících přírodu i prostřednictvím komunitní energetiky? 
I dobrovolníci bránící přírodu svýma rukama budou za vaši podporu vděční. Můžete si vybrat a darovat na téma, které je vašemu srdci blízké, nebo obecně na práci Hnutí DUHA.

Vybírejte:  Zachraňme lesyTohle žeru, Sdílená Energie - Hnutí Duha, Týdny pro krajinu

 

Daruj teď.  Právě ty můžeš pomoct přírodě . Spolu dokážeme víc.

 

Pro dárce představuje dar odečitatelnou položku ze základu daně. Neodvádí se, ani nenárokuje DPH. Pro Hnutí DUHA i dárce je to nejjednodušší a nejefektivnější způsob. Vzor darovací smlouvy najdete zde

Dejte přírodě dar 


Sponzoring (reklama) výhoda pro obě strany

Máme rozsáhlou síť kontaktů, které vaše značka může zasáhnout. Zohledňujeme ovšem relevanci s našimi tématy. Vítáme vzájemnou propagaci značky nebo služeb. Hnutí DUHA vždy odvádí 21% DPH. Pokud je protistrana plátcem DPH, může DPH nárokovat zpět. Vzor smlouvy najdete tady.

Sponzoring

 

Věcné dárcovství je vítáno

Měníte kancelářský nábytek, kupujete nové počítače nebo máte něco, co by se hodilo nevládní organizaci? Rádi zužitkujeme. 

Věcné dárcovství

 

Barteru se nebráníme 

Můžeme zkusit i směnný obchod – něco za něco. Jen počítejte s tím, že je potřeba odvést DPH.

Barter

 

Pořádáte firemní sportovní akci nebo jinou aktivitu?

Můžete udělat změnu a výtěžek z ní poslat jako dar na ochranu přírody. Je fajn si užít a ještě u toho pomáhat. 

Firemní sportovní akce

 

Jste majitel firmy či zaměstnanec a pořádáte sbírku pro Hnutí DUHA? Pomůžeme!

Znáte nás a chcete, aby o nás věděli i lidé ve vaší firmě? Zvládnete to sami, nebo k vám zajedeme?

Sbírka pro Hnutí DUHA

 

Benefiční dražba

Dražby máme rádi. Ale je to trochu složitější po účetní stránce. Cena toho, co se draží, podléhá DPH. Rozdíl mezi vyvolávací cenou a vydraženou cenou je potom dar.

Benefiční dražba

 

Pro bono pomoc 

Vaše neocenitelné právní či jiné služby pro dobro jsou samozřejmě vítány. Je to dar.

Pro bono pomoc

 

Expertní dobrovolnictví a školení (ze strany firmy)

Předání know-how se hodí vždy. Určitě vítáme IT, AI, ale i další. A bezesporu je to dar.

Expertní dobrovolnictví a školení

 

Jste majitel obchodu a budete vybírat peníze na Hnutí DUHA?

Pro nás je to dar. Je potřeba, abyste si sami zajistili náležitosti – rádi vám s tím ale poradíme. Pokud sbírka proběhne v naší režii, realizujeme ji jako veřejnou sbírku.

Jste majitel obchodu?

 

Ráda s Vámi všechny proberu vaši představu. Neváhejte zavolat nebo napište.

 

Neváhejte zavolat nebo napište

 

Ilona Musilová
koordinátorka péče o významné dárce a firemní partnery
tel: +420 778 718 605
email: ilona.musilova@hnutiduha.cz

 

A aby toho nebylo málo…

Máme i firmu pro firmy.
Envirostyl https://envirostyl.cz/o-nas/#hodnoty z vás udělá lídra v udržitelnosti.

Envirostyl

 

Envirostyl