Zemědělství

Infolisty: Změny v české zemědělské krajině

Infolisty: Změny v české zemědělské krajině

Ve třech krátkých infolistech se můžete seznámit s českou zemědělskou krajinou. S jejími proměnami, aktuálními problémy i výzvami, na které musíme krajinu připravit. Najdete v nich spoustu faktů i praktických informací. 

(Publikace)
Jak se dělá Úvodní strana publikace Živý region: Zpráva o našich zkušenostech posbíraných na cestě k němu

Jak se dělá Živý region: Zpráva o našich zkušenostech posbíraných na cestě k němu

V západní Evropě je koncept BIO regionů zavedený a funguje, v Česku se ale oblasti založené na spolupráci místních lidí, veřejné a soukromé sféry, na krátkých dodavatelských řetězcích a ekologickém zemědělství zatím reálně nedostaly. V této publikaci se dočtete o první vlaštovce – projektu Živého regionu Tišnovsko. Jak vznikal? Jak se nám to společně povedlo? A jaká úskalí na nás číhala? Neváhejte se začíst!

(Publikace)

Otevřený dopis Nekulovi: V Monitorovacím výboru Společné zemědělské politiky nesmí chybět organizace zastupující občanskou společnost.

V Monitorovacím výboru Společné zemědělské politiky nesmí chybět organizace zastupující občanskou společnost. Neopomíjejte transparentní a participativní procesy v dohledu nad veřejnými prostředky.

(Publikace)

Atlas hmyzu: fakta a data o parťácích a škůdcích v zemědělství

Hmyz je základní součástí života v našem světě. To, jak obrovský je jeho úhyn v Evropě i na celém světě, je katastrofální. Tento atlas nabízí na 60 stranách a za pomoci více než 80 grafik stěžejní informace o jeho významu.

(Publikace)

Pesticidy jsou stále významným rizikem – stát musí konat

Tento poziční dokument Hnutí DUHA navazuje na Metaanalýzu k problematice pesticidů v zemědělství

(Publikace)

‘BRing the Dialogue – European Green DEAL and CAP’

The ‘BRIng the Dialogue – European Green DEAL and the CAP’ is a joint effort of Friends of the Earth Europe (FoEE), its youth network Young Friends of the Earth Europe, and eight FoEE member organisations in Austria, Czech Republic, Denmark, Hungary, Malta, Poland, Spain and Sweden with the goal to increase stakeholder engagement with and citizens’ knowledge about the new CAP and the European Green Deal.

(Stránka)

Strategické plány SZP: Zelená dohoda, nebo žádná dohoda?

Pročtěte si hloubkovou analýzu případů ze sedmi zemí: Rakouska, České republiky, Dánska, Malty, Polska, Španělska a Švédska. Prezentuje shrnutí analýz zpracovaných členskými organizacemi sítě Přátelé země (Friends of the Earth). Zaměřuje se na pravděpodobný přínos plánů k cílům Zelené dohody pro Evropu (dále jen „EZD“) v oblasti zemědělství, zejména na strategii „Farm to Fork“ a „Strategii v oblasti biologické rozmanitosti”, a na pravděpodobný dopad na drobné zemědělce a producenty a na spravedlivé pracovní podmínky pro pracovníky v zemědělství.

(Publikace)

Projekt „BRing the Dialogue – European Green DEAL and CAP“

English version here.

Projekt „BRing the Dialogue – European Green DEAL and CAP“ je společným mezinárodním projektem osmi členských organizací FoEE v Rakousku, České republice, Dánsku, Maďarsku, Maltě, Polsku, Španělsku a Švédsku s cílem zvýšit počet stakeholderů a znalosti občanů o nové SZP (státní zemědělské politice) a Evropském Green Dealu.

(Stránka)

Otevřený dopis ministru Jurečkovi a jeho nástupci Nekulovi

Pro dosažení cílů nové vlády je potřeba změnit návrh nastavení zemědělských dotací

(Publikace)

Pole bez chemie

V zemědělství se využívala a využívá celá řada chemických sloučenin. Mezi ně patří i herbicidy, které zamezují růstu plevele, ale mají i celou řadu negativních dopadů na zdraví i životní prostředí. Jednou z takových látek je glyfosát. 

Glyfosát je účinnou látkou širokospektrálních herbicidů, například dobře známého přípravku RoundUp. Patří k nejprodávanějším a univerzálně používaným herbicidům u nás i v Evropě. Používá se například: 

(Stránka)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zemědělství