Zemědělství

Strategické plány SZP: Zelená dohoda, nebo žádná dohoda?

Pročtěte si hloubkovou analýzu případů ze sedmi zemí: Rakouska, České republiky, Dánska, Malty, Polska, Španělska a Švédska. Prezentuje shrnutí analýz zpracovaných členskými organizacemi sítě Přátelé země (Friends of the Earth). Zaměřuje se na pravděpodobný přínos plánů k cílům Zelené dohody pro Evropu (dále jen „EZD“) v oblasti zemědělství, zejména na strategii „Farm to Fork“ a „Strategii v oblasti biologické rozmanitosti”, a na pravděpodobný dopad na drobné zemědělce a producenty a na spravedlivé pracovní podmínky pro pracovníky v zemědělství.

(Publikace)

Projekt „BRing the Dialogue – European Green DEAL and CAP“

Projekt „BRing the Dialogue – European Green DEAL and CAP“ je společným mezinárodním projektem osmi členských organizací FoEE v Rakousku, České republice, Dánsku, Maďarsku, Maltě, Polsku, Španělsku a Švédsku s cílem zvýšit počet stakeholderů a znalosti občanů o nové SZP (státní zemědělské politice) a Evropském Green Dealu.

(Stránka)

Otevřený dopis ministru Jurečkovi a jeho nástupci Nekulovi

Pro dosažení cílů nové vlády je potřeba změnit návrh nastavení zemědělských dotací

(Publikace)

Pole bez chemie

V zemědělství se využívala a využívá celá řada chemických sloučenin. Mezi ně patří i herbicidy, které zamezují růstu plevele, ale mají i celou řadu negativních dopadů na zdraví i životní prostředí. Jednou z takových látek je glyfosát. 

Glyfosát je účinnou látkou širokospektrálních herbicidů, například dobře známého přípravku RoundUp. Patří k nejprodávanějším a univerzálně používaným herbicidům u nás i v Evropě. Používá se například: 

(Stránka)

Eroze půdy

Česká krajina je ve špatném stavu. Máloco to ilustruje tak výstižně jako naše hospodaření s vodou. Kvůli proměnám, kterými krajina prošla během předešlých desetiletí, přišla o schopnost zadržet a uchovat vlhkost. Dešťové srážky rychle odtékají regulovanými a narovnanými koryty na města a obce v nížinách – délka českých potoků a řek se během dvacátého století zkrátila o třetinu. Ale velká část problému se nachází ještě o jedno patro výše: na orné půdě.

(Stránka)

Komunitou podporované zemědělství

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je systém produkce a spotřeby potravin založený na úzkém vztahu mezi producentem a spotřebiteli. Je to oboustranně výhodné partnerství, které spotřebiteli zajišťuje pravidelnou dodávku čerstvých potravin po celou sezónu a farmáři zase jistotu odbytu a spravedlivé ocenění jeho práce. KPZ je založeno na těchto principech:

(Stránka)

Atlas masa

Příběhy a fakta o zvířatech, která jíme.

(Publikace)

Rajče On The Road

Přijďte na promítání filmu Rajče on the road. Snímek můžete shlédnout od 18:00 v galerii Měsíc ve dne (Nová ulice 3) v Českých Budějovicích.

(Akce)

Brněnský biojarmark

Nemáte zatím plány na víkend? Máme pro vás tip – udělejte si výlet na Zelný trh do Brna. V pátek 5. 10. a v sobotu 6. 10. tam můžete od 9 hodin navštívit tradiční biojarmark. Kromě biopochoutek se můžete těšit i na cimbálovou muziku a lahodné biovíno.

(Akce)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zemědělství