Aktuální témata

Zachraňme lesy

Naše lesy na mnoha místech plošně hynou. Tam, kde jste dřív hledali houby, kličkujete mezi pařezy. Je potřeba urychleně změnit zákony a další pravidla pro hospodaření v lesích. Přidejte se prosím k výzvě Zachraňme lesy: www.zachranemnelesy.cz

Obnovitelné zdroje

 

Slunce dokáže ohřát vodu přímo, fotovoltaické panely dokážou sluneční záření měnit na elektřinu také přímo. Roztočit generátory umí i voda nebo vítr – také přímo. Čisté domácí obnovitelné zdroje posílí soběstačnost rodin i obcí a podpoří prosperitu českého venkova. >> více

Čistý vzduch

Špinavý vzduch poškozuje zdraví každého z nás a na vině je zejména spalování uhlí a ropy. Hnutí DUHA prosazuje, aby stát motivoval domácnosti k postupnému odchodu od uhlí a zvláště těm chudým s tím finančně pomohl. A aby plýtvavé uhelné elektrárny vyrábějící elektřinu na vývoz donutil snížit emise, nebo zavřít. >> více

Místní jídlo

Jídlo z blízka je čerstvé, zdravé a chutné. Navíc víte, od koho jej vlastně kupujete a pomůžete odlehčit silnicím od nebezpečných kamionů. Česnek z Číny, cibule z Holandska nebo máslo z Polska za sebou nechávají kvanta zbytečných výfukových plynů. Najděte si svůj zdroj místního jídla s naším Adresářem farmářů: www.adresarfarmaru.cz.

Méně odpadů

Vše, co se nakonec stane odpadem, bylo nejprve surovinou. My pracujeme na tom, aby odpadu bylo co nejméně. Způsobů je mnoho: udržovat výrobky smysluplné a funkční, nacházet jim nové využití nebo je recyklovat či kompostovat. více >>

Národní park Šumava

 

Národní  park Šumava – to je pestrá mozaika rašelinišť či pralesů, horských luk a divokých řek. Ročně jej navštíví miliony lidí. Hnutí DUHA prosazuje, aby sloužil ochraně přírody i turistům. >> více