Společná zemědělská politika

Zemědělské dotace

Stát každý rok vyplácí miliardy korun na dotace pro zemědělce. Hnutí DUHA prosazuje, aby tyto finance podporovaly především zdravou péči o krajinu, drobné farmáře a poptávku po jejich produktech.

Zemědělské dotace tvoří téměř polovinu evropského rozpočtu. Proto významně ovlivňují způsob, jakým se u nás hospodaří, a tím i podobu našeho venkova. Česká vláda přitom může významně ovlivnit, jaká pravidla stanoví pro rozdělování unijních dotací a které činnosti bude s jejich pomocí podporovat.

Nadměrné používání pesticidů i průmyslových hnojiv poškozuje ornou půdu i divokou přírodu a kontaminuje naše řeky. Špatně nastavené dotace poškozují naši krajinu, ze které ubývá život: mizí ptáci, motýli i včely.

  • Víte, že? V české polní krajině je méně skřivanů, strnadů nebo koroptví než před třiceti lety, v době intenzivní družstevnické velkovýroby. 

Dotace s podmínkou

Hnutí DUHA proto prosazuje reformu dotačních programů. Stát by měl rozšířit podmínky, které musejí zemědělci splnit, aby subvence dostali. Měl by požadovat závazná zelená opatření, například obnovu remízků a mezí v polích nebo třeba střídání plodin. Pomůže tak zadržovat odtékající vodu, lépe chránit půdu před erozí a vytvořit v krajině trochu místa také pro divokou přírodu.

Oživení venkova

Stát by měl přesunout větší díl dotací na podporu zdravější péče o krajinu a ekologického zemědělství, čímž pomůže zvýšit nabídku domácích biopotravin. Podporována by měla být také spotřeba místních potravin, za které dostane farmář spravedlivou cenu – například prostřednictvím certifikovaných farmářských trhů nebo komunitou podporované zemědělství.


Tyto stránky vznikly za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.