Naši lidé

V kanceláři Hnutí DUHA pracuje přes třicet zaměstnanců a řada dobrovolníků. V různých městech máme asi deset místních poboček s desítkami spolupracovníků. Seznamte se s některými z našich lidí.

Pokud nás chcete kontaktovat, napište prosím na info@hnutiduha.cz.

Lidé Hnutí DUHA

 

Anna Kárníková
ředitelka

V Hnutí DUHA je zodpovědná za celkové řízení organizace a strategický rozvoj organizace. Podílí se také na politické práci a reprezentuje Hnutí DUHA vůči donorům a partnerským organizacím. Do neziskového sektoru přišla po působení na Úřadu vlády, kde vedla Odbor pro udržitelný rozvoj, a v německé nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung, kde připravovala projekty česko-německé spolupráce. V roce 2018 vedla Centrum pro dopravu a energetiku. Vystudovala Evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a politiky životního prostředí na London School of Economics. Se svým mužem včelaří v Praze ve Stromovce.

Eliška Foltýnová
vedoucí týmu Finance

V Hnutí DUHA má na starosti především finanční řízení a strategii, vedení grantové administrativy a řádné vyúčtování projektů. Zodpovídá také za provoz celé organizace a personální agendu.

Jiří Koželouh
vedoucí programu Klima, energie a odpady

Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Specializoval se na klimatologii a krajinnou ekologii. Od roku 2008 pracuje v Hnutí DUHA jako expert na energetiku a změnu klimatu. V letech 2014-2019 vedl programovou práci Hnutí DUHA jako programový ředitel, nyní zodpovídá za kampaně v oblasti energetiky a odpadů.. Má dvě dcery, takže ve volném čase se věnuje zejména rodině – ideálně, když při tom jede celá rodina na jeho oblíbený Balkán.

Jan Skalík
vedoucí programu Krajina

Vystudoval sociologii a po svém zapojení do asociace Zelený kruh se na Katedře environmentálních studií zaměřoval mimo jiné na postoje k divoké přírodě. V Hnutí DUHA začal pracovat se startem kampaně Zachraňme lesy, dlouhodobě ho zajímá ale i dění v Národním parku Šumava. Rád jezdí na kole a fotí.

Martina Hlavatá
vedoucí týmu Indiviuálního fundraisingu

S kolegy a kolegyněmi usiluje o to, aby co největší část přijmů Hnutí DUHA pocházela z toho nejprůhlednějšího a přitom nejstabilnějšího zdroje - z příspěvků české veřejnosti. Přispěvky od dárců tvoří nyní již 60% našich přijmů.

Žaneta Gregorová
vedoucí týmu Zapojování lidí

Vede tým, který zajišťuje, aby se o ekologických problémech a řešeních, jež Hnutí DUHA navrhuje, dozvědělo co možná nejvíce lidí a do naší práce se zapojili.

Jaromír Bláha
expert na ochranu lesů a divoké přírody

Jaromír je duší programu, který má v Hnutí DUHA na starost vše, co souvisí s lesy a ochranou přírody. Obvykle ho najdete v Poslanecké sněmovně u projednávání lesního zákona, při terénní pochůzce s pracovníky Národního parku Šumava nebo nad lesnickými statistikami. Má myslivecké zkoušky (ale ne pušku). V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu a v roce 2003 cenu Přátel přírody.  Zejména díky jeho práci obdrželo Hnutí DUHA v roce 2014 prestižní cenu za ochranu přírody Euronatur, v roce 2016 pak získal cenu Josefa Vavrouška.

Karel Polanecký
energetický expert

Vystudovaný strojař, který už přes dvacet let pracuje jako energetický expert Hnutí DUHA. Zaměřuje se na témata obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, jaderné energetiky a snižování závislosti na uhlí. „Bydlím se ženou a dvěma dětmi na malém městě (nemáme ani 1 000 obyvatel), což mi dává jedinečný pohled na život.

Ivo Kropáček
expert na odpady

Vystudoval odpadové hospodářství na Vysokém učení technickém v Brně. Několik let pracoval v brněnské a pak olomoucké místní pobočce Hnutí DUHA. Nyní má na starost prosazování lepších recyklačních služeb pro domy a byty či legislativy podporující prevenci odpadu. Napsal několik publikací, počínaje odbornými studiemi přes manuály pro radnice až po vzdělávací brožurky pro děti. Pokud potřebujete vědět, jak funguje podpora vratných lahví ve Švédsku nebo sběr tříděného odpadu v Curychu, narazili jste na toho pravého. Velkou část svého pracovního času věnuje také spolupráci s městy a obcemi. Je členem Rady odpadového hospodářství, poradní instituce Ministerstva životního prostředí.

Klára Kyralová
expertka na potraviny a zemědělství

Vystudovala sociální antropologii a environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně. V Hnutí DUHA pracuje od roku 2012, věnuje se tématům zemědělství, místních potravin a odpovědného spotřebitelství. Na starosti má především projekt Adresář farmářů, který mapuje drobné české zemědělce a komunitou podporovaná zemědělství, a také web Umění žít, jenž přináší tipy na odpovědný životní styl. Vede aktivity zaměřené na omezení používání jedovatých pesticidů v české krajině.

Vít Kouřil
šéfredaktor časopisu Sedmá generace

V roce 2005 se stal šéfredaktorem Sedmé generace – dvouměsíčníku, který Hnutí DUHA vydává, aby vytvořilo platformu pro debatu o společenských a etických souvislostech ekologických problémů. Kromě toho přednáší o médiích na univerzitě a všude jezdí na kole.

 

Rada Hnutí DUHA pro období 2017-2019

Simona Horká - předsedkyně

Jaromír Bláha

Pavel Doucha

Radek Kubala

Miroslav Kutal

Martin Mikeska

Jitka Nesrstová

Kateřina Rezková

Eliška Vozníková

Vratislav Vozník