Zbytečné skládky

Skládky nejsou jen odpuzující hromady v krajině. Zápach, nákladní auta, prach či poletující odpadky komplikují život lidem v okolí. Případné úniky kontaminují okolní zdroje vody. Vědci mají podezření, že toxické znečištění může znamenat častější výskyt některých zdravotních vad. Tlení způsobuje 20 procent českých emisí metanu, který přispívá ke globálním změnám podnebí.

  • Hnutí DUHA proto prosazuje lepší recyklační služby, které by ukotvil zákon a dal tak stop vzniku dalších zapáchajících a odpudivých skladišť. Legislativní opatření by navíc motivovalo supermarkety, aby nás neobtěžovaly zbytečnými a drahými obaly, a výrobce, aby dodávali trvanlivější zboží. V praxi potom pomáháme konkrétním radnicím s recyklačními projekty jednotlivých obcí.

Surovinový kolotoč místo skládek

Jen ze třiceti recyklovaných PET lahví lze vyrobit jednu teplou fleesovou bundu. Na tričko  je potřeba lahví pouze pět. Každý den ale skončí na českých skládkách a ve spalovnách nevyužitých 1,5 milionu plastových lahví. Každou tunu zbytečně vyhozeného materiálu je přitom nutné znovu pokácet, vytěžit v dolech nebo lomech nebo vyrobit, často za cenu nového znečištění.

  • V Česku končí ročně na skládkách a ve spalovnách suroviny za tři miliardy korun. Je na čase přepnout na chytrou ekonomiku a neplýtvat cennými surovinami.

Rizika skládek

Samotné skládkování přináší pro člověka i přírodu mnoho hrozeb:

  1. Znečištění vody a půdy. Oficiální, tzv. zabezpečené skládky se sice stavějí na stabilním a málo propustném podloží a podkládají se izolační vrstvou jílu a plastovou fólií, ani to však nemusí stoprocentně zabránit úniku různých nebezpečných látek do půdy a vody. Plastová fólie má totiž omezenou životnost – zhruba 100 let. Stejně tak dešťová voda s sebou do okolí spláchne i nebezpečné látky, které se můžou kontaminovat okolní podzemní vody.
  2. Zdravotní rizika. Řada studií ukázala, že skládky představují pro okolní obce zdravotní riziko. U obyvatel žijících nedaleko skládky se častěji objevují syndromy jako bolest hlavy, únava, podráždění očí, nevolnost a kožní efekty. U žen, které byly nejvíce vystavené toxickým emisím ze skládky komunálního odpadu u kanadského Montrealu, se zjistila o 20 % vyšší pravděpodobnost nízké porodní hmotnosti jejich dětí.
  3. Exhalace. Část odpadu se na skládce působením mikroorganismů bez přístupu vzduchu rozkládá, hnije. Vznikající oxid uhličitý a metan tvoří největší část skládkového plynu.  
  4. Změny klimatu. Oxid uhličitý i metan, obsažený ve skládkovém plynu, patří mezi skleníkové plyny, které způsobují globální změny klimatu. Podíl skládek na změnách klimatu není vůbec zanedbatelný: pochází z nich 20 % všech českých emisí metanu. Metan samotný se podle vědců na klimatických změnách podílí asi z jedné třetiny.
Štítky: