Péče o státní lesy

Velkou část české krajiny tvoří státní lesy. Každý týden se do nich vydávají zhruba dva miliony výletníků a domov tu mají tisíce druhů zvířat a rostlin. Samotné Lesy ČR přímo spravují 17 % české krajiny, což znamená, že nejsou pouze firma na pěstování či prodej dřeva, ale také do značné míry odpovídají za to, jak bude vypadat naše země. V neposlední řadě pak Lesy ČR dodávají dřevo – přírodní zdroj, který je základem ekonomiky mnoha obcí či malých měst.

Jak můžeme pozorovat v předhůří Jeseníků, péče o lesy není dostatečná a ty se postupně rozpadají. A významně narušené jsou i lesy v dalších čtyřech krajích. Je nejvyšší čas zadat státnímu podniku nový úkol.

Komu slouží státní lesy?

Že je v lesích obrovské bohatství, asi netřeba vysvětlovat. I proto je kontrola Lesů ČR a jejich zakázek mimořádně významná. V roce 2010 se i přes odpor vědců a profesorů nejen z lesnických fakult, ekologických organizací, sdružení vlastníků soukromých lesů a dokonce i hlavní asociace dřevařských firem politici rozhodli, že Lesy ČR budou svěřovat veškeré práce v lesích několika velkým společnostem. Na roky dopředu. A inventarizace lesů ukázala, že zásoby dřeva v lesích neodpovídají tomu, kolik údajně tyto dodavatelské společnosti vytěžily dřeva. Otázkou zůstává, jestli náhodou soukromé firmy nedaly ve vymezené lhůtě přednost rychlému zisku na úkor zdraví lesů.

Hnutí DUHA však prosazuje poctivou péči o státní lesy. Ty mají sloužit veřejnému zájmu, tedy jak k pěstování dřeva, tak turistům, přírodě a zdravé krajině.

Co navrhujeme?

Česku velmi chybí již dlouho odkládaný speciální zákon o státním podniku Lesy ČR, který dá státním lesům jasné zadání pro jejich transparentní fungování. To by zahrnovalo nejen šetrnou produkci dřeva, ale také vymezené environmentální a společenské funkce. Ekonomické újmy vzniklé kvůli naplňování tohoto veřejného zájmu by se odečítaly z finanční renty odváděné podnikem do státního rozpočtu. Rozpad lesů nesmí být nadále poháněný zadáváním obřích megatendrů – nepružných a obtížně kontrolovatelných zakázek velkým těžařským firmám.

Stávající způsob zadávání zakázek a obchodní model Lesů České republiky nepodporuje šetrné hospodaření, připravuje místní lidi o práci v lese a neumožňuje rychle reagovat na kalamitní situace. Je zapotřebí postupně oddělit těžbu dřeva od jeho prodeje a ten zajišťovat přímo v režii státních lesů aukcemi na odvozním místě (tedy tam, kde si kupující dřevo přebírá). Během několika let by bylo vhodné, aby nejméně polovinu prací prováděly státní lesy vlastními zaměstnanci a zbytek byl zajištěný místními podnikateli a živnostníky prostřednictvím malých zakázek. Díky zmenšení revírů by revírníci měli více času na péči o lesy a kontrolu dodavatelských firem a zaměstnanců, což by přineslo i ekonomickou úsporu.

Štítky: