Experti

Karel Polanecký
Energetický expert

Vystudovaný strojař, který už přes dvacet let pracuje jako energetický expert Hnutí DUHA. Zaměřuje se na témata obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, jaderné energetiky a snižování závislosti na uhlí. „Bydlím se ženou a dvěma dětmi na malém městě (nemáme ani 1 000 obyvatel), což mi dává jedinečný pohled na život.“



Jiří Koželouh
Programový ředitel Hnutí DUHA, expert na ovzduší a změnu klimatu

Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Specializoval se na klimatologii a krajinnou ekologii. Nyní má na starost strategii a vedení programové práce a koordinuje legislativní činnost Hnutí DUHA. V rámci energetiky se věnuje hlavně oblasti snižování závislosti na uhlí a s tím souvisejícími otázkami znečištění ovzduší a snižování emisí skleníkových plynů. Má dvě dcery, takže ve volném čase se věnuje zejména rodině – ideálně, když při tom jede celá rodina na jeho oblíbený Balkán.

Štítky: