Odpady

Proti odpadu docela snadná pomoc. Jeho množství lze srazit na minimum využitím několika ne až tak náročných tipů. Dají se shrnout do tří známých pravidel: předcházet vzniku odpadu, využívat věci až do konce a recyklovat vše, co se dá (v angličtině je to ještě prostší: reduce, reuse, recycle).

Nekupujte odpadky

Na nákup trvanlivé textilní tašky. Na těžké nákupy dobře poslouží jutové nebo plachtovinové, které unesou desítky kilogramů. Elegantní řešení pro menší nebo neplánované nákupy však nabízí také stará dobrá síťovka, kterou mimochodem již počátkem dvacátého století vynalezl jistý Vavřín Krčil z Vysočiny a jež právě zažívá svůj velký módní comeback.

Bez baleného zboží.

 • Vybírejte raději co nejméně zabalené výrobky. Jedna vrstva je až dost.

 • Dejte přednost volně prodávaným váženým výrobkům před těmi, co jsou zabalené předem – ovoci a zelenině, které si můžete sami vybrat do vlastního sáčku, váženým oříškům nebo čokoládovým bonbonům a podobně.

 • Zbytečné obaly také ušetříte, pokud dáte přednost čerstvé zelenině a ovoci před konzervami nebo polotovary – čerstvé jídlo navíc lépe chutná a obsahuje více vitamínů.

 • Větší (rodinná) balení mají v poměru k obsahu méně obalu.

 • Vybírejte zboží s recyklovatelným obalem. Pořadí je následující: papír, sklo, polyetylén, polystyren, železo, hliník. Měkčeným PVC obalů, které obsahují škodlivé ftaláty, se raději vyhněte velkým obloukem.

 • Jestliže máte možnost, stáčejte si nápoje z automatu.

 • Dejte sbohem věcem na jedno použití (fotoaparáty, plastové nebo hliníkové nádobí, holítka, zapalovače, tenké gumové rukavice, baterie, papírové utěrky, dětské pleny) a balené vodě.

Ze starého nové

Řada věcí končí na skládkách úplně zbytečně. Mohou totiž ještě docela dobře sloužit buď svému vlastnímu, nebo jinému účelu.

Namísto expedice starých věcí na skládku nebo do spalovny můžeme například:

 • přečalounit židle a křesla,

 • natřít odřený stůl, židle, skříně, dveře, dveřní rámy... zkrátka co se dá,

 • odštíplé kousky nábytku zapravit dřevotmelem,

 • u kuchyňské linky vyměnit pouze dvířka, pokud je korpus zachovalý,

 • koberec ošoupaný pouze na malých místech pokrýt malými koberečky (uznáváme, že to už je spíš hard core přístup),

 • koberec nebo čalouněný nábytek nechat profesionálně namokro vyčistit, aby prokoukl a zbavil se nánosů prachu,

 • kovové věci dát nově pochromovat, pozinkovat, vyleštit,

 • spoustu krásných a funkčních věcí můžeme opatřit v secondhandovém prodeji nebo na inzerát,

 • co už nepotřebujete, pošlete to dál - zkuste se poohlédnout po nejbližším bazaru, dobročinném obchodě nebo charitě. Nebo zkuste virtuální nevyhazujto.cz

Co a kam?

Papír: Do modrého kontejneru na papíru patří: noviny a časopisy, kancelářský papír, letáky, sešity, krabice, karton, lepenka, papírové obaly. Naopak tam nepatří: mokrý a mastný papír, uhlový, voskovaný a dehtový papír, hygienické potřeby.

 • Tip: kancelářské svorky ani foliové okénko z obálek nemusíte odstraňovat.

Sklo: Do skla patří: lahve, skleněné nádoby a střepy. Nevhazujte tam ale keramiku, porcelán, autosklo, obrazovky, zrcadla, drátěné sklo a žárovky.

 • Tip: lahve by neměly mít uzávěry, ale není třeba odstraňovat kroužky kolem hrdel.

Plasty: Každá obec má svá vlastní pravidla toho, co vhazovat a co nevhazovat do žlutého kontejneru na plasty. Někde se třídí pouze PET lahve, jinde i směsné plasty: kelímky, sáčky a tašky, fólie, kanystry či dokonce pěnový polystyren. Do plastů však určitě nepatří: novodurové trubky, molitan, PVC, lahve znečištěné od olejů, pryž, umělé textilie.

 • Tip: PET lahve vhazujte i s uzávěrem a etiketou. Kelímky od jogurtu stačí umýt jen od toho nejhoršího.

Hliník: K výrobě jednoho jízdního kola stačí 670 plechovek od piva. Hliník můžete odevzdat ve sběrném dvoře. Sbírají se hliníkové plechovky, víčka od jogurtů (ne ta potažená plastem) - poznávací znamení: když je zmačkáte, nenarovnají se, alobal, hliníkové nádobí, trubky a podobně.

Železo a ocel: Recyklováním jednoho kila ušetříme čtyři kila železné rudy a dvě kila černého uhlí. Do sběru můžete odevzdat: traverzy, armatury, rámy jízdních kol, kočárků, plechy, kryty či okapy. Železo můžete odevzdat v nejbližší sběrně druhotných surovin nebo ve sběrném dvoře. Některé obce mají na železo rozmístěné kontejnery, jinde je svážejí dobrovolní hasiči. Bližší informace dostanete na obecním úřadě či na radnici.

Nápojové kartony: Nápojové kartony od mléka nebo džusů je možné recyklovat v papírnách. Obal se rozdělí na papír, který se využívá jako běžný sběr, a zbytky hliníku a polyethylenu se přímo v papírně podílejí na výrobě páry nebo ohřívání vody, případně se dále zpracovávají na palety. Někdy se z nich také vyrábí stavební materiál. Na speciální lince se celé kartony rozdrtí a drť se za tepla a po přidání plastové fólie lisuje do desek, které se používají obdobně jako sádrokarton. Kartony od mléka a džusů je vhodné sešlápnout a vypláchnout. Plastová víčka nemusíte odstraňovat.

Baterie obsahují silně toxické těžké kovy, a proto patří na speciální sběrná místa, která najdeme v některých supermarketech, prodejnách s elektronikou, ve školách nebo na obecních úřadech. Kompletní seznam najdete na www.ecobat.cz v sekci základních informací pro spotřebitele. Baterie také můžete zanést do sběrného dvora nebo počkat na zvláštní svoz nebezpečného odpadu. Kupujte pouze baterie bez obsahu rtuti a kadmia – bývají označeny jako mercury/cadmium free. Nejlépe však uděláte, pokud si pořídíte baterie dobíjecí.

Bílé zboží, tedy kuchyňské a koupelnové spotřebiče lze odevzdat v mnoha prodejnách nebo ve sběrných dvorech. Přehled sběrných míst majdete na www.elektrowin.cz.

Dioptrické brýle nemusíte vyhazovat do koše, mohou se hodit lidem v zemích třetího světa. Odevzdávat je lze do sběrného boxu Refrakčního centra Praha nebo v místní pobočce Charity (informujte se předem, zda je u vás sbírají). Změřené brýle se dostanou k lidem s vadami zraku. V Nepálu nebo v Keni mají hodnotu srovnatelnou až s celým ročním platem.

Cartridge a tonery, které již nechcete znovu naplnit, vraťte výrobci, aby neskončily ve směsném odpadu. Sbírají je také některé ústavy pro mentálně postižené a jejich prodejem získávají peníze – seznam najdete na www.sbirej-toner.cz.

Elektronika obsahuje mnoho cenných surovin: kovy, sklo, plasty a další. Počínaje rokem 2005 je podle zákona naší povinností vyřazenou elektroniku odevzdávat ve sběrném dvoře, v obchodě, kde jsme ji koupili, nebo na jiném sběrném místě – seznam najdete na http://www.asekol.cz/sberna-mista.html a další na www.remasystem.cz/index.php/cs/jak-objednat-svoz/sberna-mista. Vyhození elektroniky do popelnice se rovná přestupku, za který hrozí pokuta až 20 000 korun.

Oblečení a textil je dobré šetřit a snažit se ho využívat déle než pouhou jednu módní sezonu. Až skutečně doslouží, můžete ho předat různým organizacím, které pořádají sběr použitého textilu: Charita, Diakonie Broumov nebo další. V některých městech najdete i kontejnery na textil. Zdánlivě nepotřebné hadry a hadříky se ale mohou ještě hodit: lze je rozstříhat a použít jako utěrky nebo úklidové hadříky.

Plenky – použité jednorázové dětské plenky patří jednoznačně do směsného odpadu. Takzvané ekoplenky, vyrobené z kompostovatelného materiálu a dvojnásobně dražší než obyčejné, má smysl používat pouze v případě, že je máte kde kompostovat. Na skládkách bez přístupu kyslíku se totiž vůbec nerozloží. Jestliže tedy možnost kompostovat nemáte, popřemýšlejte raději o látkovkách.

Pneumatiky patří na místa, která jsou povinována tzv. zpětným odběrem, to znamená všude , kde se dají zakoupit. Mnohé prodejny odmítají pneumatiky odebírat, chtějí za to poplatek či připouštějí pouze výměnu kus za kus. Tím však porušují zákon o odpadech a můžete si na ně stěžovat u České obchodní inspekci (http://www.coi.cz).

Stavební suť v malém množství můžete odevzdat do sběrných dvorů. Za větší již budete muset zaplatit, nebo si pozvat firmu na odvoz. Přesná míra „malého množství“ se liší obec od obce, ale obvykle to bývá kolem 50 kilogramů.

Zářivky a výbojky lze zhruba z 90 % znovu použít. Jejich recyklací navíc zabráníte tomu, aby na skládkách skončila jedovatá rtuť. Sbírají se v obchodech, na školách, ve sběrných dvorech i jinde. Kompletní seznam najdete na www.ekolamp.cz/seznam-sbernych-mist

Nebezpečný odpad. Prakticky v každé domácnosti najdeme nějaký nebezpečný odpad – průměrný Čech či Češka ho ročně vyprodukuje několik kilogramů. Do této kategorie počítáme léky, zářivky, akumulátory a baterie, ledničky, barvy, lepidla, minerální oleje či fotochemikálie a obaly od nich. Obsahují nebezpečné chemikálie nebo vysoce toxické kovy jako olovo, kadmium, rtuť či arsen, které by na obyčejné skládce mohly kontaminovat vodu, půdu nebo vzduch. Nebezpečný odpad nepatří do popelnice, ale do pojízdné sběrny (termíny se dozvíte od radnice nebo obecního úřadu na vývěsce či ve zpravodaji) nebo na sběrný dvůr. Nevyužité nebo prošlé léky můžete zdarma odevzdat v lékárně.