Energie má konkrétní tváře

Farmář David Lockett se na své Knockbain Farm v blízkosti skotského Dingwallu od sedmdesátých let věnuje chovu dobytka i pěstování obilí. Na necelých třech stovkách hektarů pase stáda krav a ovcí a pěstuje ječmen, který dodává zejména výrobcům skotské whisky. Hledal ale také způsob, jak být soběstačný při vytápění svých budov.

Chytit příležitost i vítr

Vzhledem k tomu, že vytápění všech objektů zajišťují na Knockbain Farm výhradně pomocí dřeva, část svých pozemků zalesnil. Teď topí vlastním dřevem. A k myšlence, jak své pozemky využít k výrobě elektřiny a být tak méně závislý na elektrárenských korporacích, nebylo daleko. Možnosti jeho pozemku dovolovaly využít větrnou energii. Celého projektu se chopil Davidův syn Richard Lockett a dosáhl toho, co si společně s tátou přáli. Dnes mají malou větrnou elektrárnu s výkonem 250 kW, která je už bezmála dva roky připojena k síti. Vyrábí elektřinu nejen sobě, ale protože ji dodávají i do sítě, odebírají ji i sousedé v okolí.

Na projektu větrné elektrárny u Knockbain Farm je zajímavý způsob, jakým na něj získali peníze. Namísto původního záměru vzít si úvěr se Lockettovi rozhodli pro družstevní financování. Celkem potřebovali získat skoro 900 000 liber (přes 25 milionů korun). Britské veřejnosti nabídli vlastnický podíl v elektrárně a většinu peněz nakonec vložili lidé z okolí farmy. Zájemci si mohli koupit od 250 do 20 000 podílů po jedné libře.

Stačily 4 dny

Během pouhých čtyř dní od zveřejnění nabídky se Lockettovým podařilo prodat polovinu nabízených podílů. 75 % podílů vlastní obyvatelé Dingwallu a jeho okolí a členové družstva mají přislíbenou výplatu ve výši 7,5 % svého vkladu po dobu 20 let. Družstvo je řízeno pětičlennou radou, ve které zasedá i Richard Lockett. Družstvo se rovněž zavázalo věnovat minimálně 2000 liber ze svých ročních výnosů do regionálního rozvojového fondu. Ilustrace: Alexey Klyuykov

Myšlenka využít možnost výstavby větrné elektrárny na vlastní půdě není mezi farmáři ojedinělá, v posledních letech se jí daří zejména v zemědělských oblastech Spojených států. Farmáři větrnou elektrárnu sami vlastní nebo pronajímají pozemky specializovaným společnostem. Delbert Watson, farmář z Clear Lake ve státě Iowa, to shrnul poměrně jasně: „Je to velká věc. Teď můžeme na zemi pěstovat kukuřici a ve vzduchu vyrábět elektřinu, obojí na jednom pozemku.“

Energie má konkrétní tváře

Větrná elektrárna tak může být zdrojem energetické i finanční nezávislosti a k tomu napomáhá k rozvoji místního regionu. Hnutí DUHA společně s největší českou asociací výrobců, provozovatelů a odborníků na obnovitelné zdroje navrhne novelu zákona, která zemědělcům, obcím a veřejnosti usnadní vstupovat společně s podnikateli do projektů větrných elektráren. Podobně jako na Západě chceme využít potenciál sluneční a větrné elektřiny k rozvoji regionů.

 

Zdroje

http://www.knockbainhouse.co.uk/the-farm.html

http://dingwallwind.org.uk/

http://www.ucsusa.org/clean_energy/smart-energy-solutions/increase-renewables/farming-the-wind-wind-power.html#.VwdZwxwZMWU

Ilustrace: Alexey Klyuykov


Tato stránka byla vytvořena za finanční podpory programu Intelligent Energy Europe Evropské unie a SFŽP. Za obsah sdělení zodpovídá výhradně
Hnutí DUHA a nemusí vyjadřovat stanovisko žádného z donorů, kteří ani nenesou odpovědnost za způsob využití obsažených informací.