O nás

Různé přístupy, stejný cíl

Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Našich výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy. Stále hledáme nové cesty, umíme se poučit z chyb a naši práci zakládáme na odborných znalostech. A právě díky tomu všemu můžeme energicky a efektivně naplňovat společnou vizi.

Usilujeme o svobodnou a demokratickou společnost, která respektuje a chrání přírodu a zajišťuje čisté a zdravé prostředí pro život. Společnost, v níž chceme žít, musí také vytvářet prostor pro aktivní účast občanů na správě veřejných záležitostí, dávat významnou roli obcím a regionům a zároveň respektovat svoje ukotvení v evropské společnosti. Být společností sociálně citlivou, mírumilovnou, schopnou kritické reflexe a nést svůj díl globální spoluzodpovědnosti.

Máme výsledky

Naše práce přináší od roku 1989 konkrétní výsledky. Namátkou z poslední doby:

  • Chráníme divokou přírodu. Díky naší neúnavné práci a zapojení desítek tisíc lidí se podařilo zachránit Národní park Šumava a motivovat zákonodárce, aby přijali novelu zákona o ochraně přírody, který lépe chrání divočinu v našich národních parcích.
  • Zabránili jsme neekologické a nespravedlivé reformě plateb za elektřinu. Nejen že by postihla nízkopříjmové domácnosti, ale navíc by penalizovala všechny, kteří chtějí šetřit energii ze sítě – ať už nákupem úsporných spotřebičů nebo vlastní výrobou elektřiny.
  • Opakovaně jsme pomohli zachránit severočeské obce před uhelnými rypadly. Vláda se nakonec rozhodla podporovat rozvoj „uhelných“ krajů směrem k moderní ekonomice a lepšímu životního prostředí.
  • Stovky lidí už absolvovaly naši Školu občanské iniciativy a denně využívají schopnosti, jež zde získali. Stali se dobrovolníky nebo založili organizace, které pomáhají ve svém okolí.
  • Provozujeme portál Adresář farmářů. Už propojil tisíce zákazníků s místními zemědělci, kteří nabízejí čerstvé lokální potraviny.
  • Od roku 1995 chráníme vzácné šelmy v České republice, zejména díky práci místní skupiny Hnutí DUHA Olomouc. Chráníme je před pytláky, pomáháme chovatelům hospodářských zvířat, sledujeme výskyt šelem a přinášíme unikátní záběry ze soukromí rysů a vlků i cenná vědecká data pro další výzkum.

Přečtěte si více o našich úspěších.

Máme podporu desetitisíců lidí

Naši práci podporují desetitisíce lidí, kteří podepisují naše výzvy. Více než 6 000 dárců nám pravidelně posílá drobné i vysoké finanční příspěvky – podle svých možností. Po našem boku stojí stovky známých osobností, přední politici a špičkoví vědci. Do našich iniciativ a kampaní se zapojují i prestižní firmy.

Další prostředky získáváme z výnosů našeho Benefičního obchodu, který nabízí textil z biobavlny, výrobky z FSC certifikovaného dřeva nebo tematické knihy. Podporují nás také nadace, u kterých jsme vyhráli výběrová řízení svými konkrétními a promyšlenými projekty.

Jsme nezávislí

Hnutí DUHA zásadně odmítá prostředky ze zdrojů, které by mohly jakkoli omezit naši nezávislost nebo být v rozporu s našimi cíli. Nepřijímáme hlavně dary velkých průmyslových společností ani příspěvky potenciálních konkurentů firem, jež kritizujeme. Chceme ctít přísná pravidla, která nám umožní udržet si nezávislost a důvěryhodnost. Proto jsme se přihlásili k Etickému kodexu ekologických organizací. Naše práce se řídí stanovami.