Ovzduší

Špinavý vzduch poškozuje zdraví každého z nás. 6 z 10 občanů dokonce žije v oblastech, kde znečištění ovzduší porušuje hygienické normy. Každý rok vlivem znečištění předčasně zemře 11 000 Čechů a Češek. Podle Světové zdravotnické organizace je znečištění ovzduší „největším environmentálním zdravotním rizikem“, je odpovědné za jedno z osmi úmrtí na celém světě. Spalování uhlí a ropy je hlavním důvodem tohoto neakceptovatelného stavu. 

Jsme přesvědčeni o tom, že stát je tu právě proto, aby nám, občanům, zajistil zdravé prostředí pro život. A to ovzduší plné škodlivin rozhodně není. Řešit je nutné hned několik oblastí: elektrárny, teplárny, domácí topeniště i dopravu. A to je běh na dlouhou trať.

Navrhujeme proto soustředit se v první řadě na ty oblasti, kde budou mít řešení poměrně rychlý a viditelný dopad. Hnutí DUHA prosazuje, aby stát motivoval domácnosti k postupnému odchodu od uhlí – a zejména těm chudým s tím finančně pomohl. A aby plýtvavé uhelné elektrárny vyrábějící elektřinu na vývoz donutil snížit emise, nebo zavřít.

Štítky: