Řekli o nás

Vít Klusák, režisér dokumentárních filmů

Vážím si lidí v Hnutí DUHA a jejich práce, protože kromě třídění odpadu, ekologického pracího prášku a nepříliš vydařené snahy používat auto co nejmíň sám moc ekologický nejsem (ačkoliv můj poslední film o Nošovicích vlastně docela zelený je). Takže jsem rád, že organizace jako Hnutí DUHA vymýšlejí a prosazují akce typu Velká výzva a snaží se za mě, pro mě i moje blízké a hlavně děti dělat to, co sám považuji za nesmírně důležité, ale už nemám tolik sil, času, odhodlání a erudice se osobně angažovat. Takže díky.

Linda Jablonská, režisérka dokumentárních filmů

„Když se řekne Hnutí DUHA, vybaví se mi lidé, kteří se velmi rozumným způsobem zapojují do debaty na téma ochrany životního prostředí.“

Eva Tylová, bývalá ředitelka České inspekce životního prostředí „Jednání s Hnutím DUHA jsem velmi oceňovala, neboť byla vždy velmi dobře připravena a vedena na vysoké odborné úrovni. Plným právem je úřady respektují jako solidního partnera. A proto jsou úspěšní.“

Mladá fronta DNES

„...patrně nejvlivnější česká ekologická organizace...“

Respekt

„...ekologické Hnutí DUHA představuje svou Velkou výzvu – promyšlenou, ambiciózní a možná i nejucelenější vizi budoucnosti, jaká je v Česku k mání.“

Hana Korvasová, ředitelka Domu ekologické výchovy Lipka

„Na vašich publikacích dokládáme pedagogům, externím spolupracovníkům, studentům a ostatním návštěvníkům vysokou odbornou i osvětovou úroveň vaší práce, její široký záběr a zejména pozoruhodné výsledky.“

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., geobotanik a bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UK v Praze

„Je chvályhodným úkolem, který si Hnutí DUHA vzalo k prosazování, abychom na opatřeních omezujících emise skleníkových plynů vydělali stejně, jako to dělají západoevropské země.“