Obnovitelné zdroje energie

Velkou část naší spotřeby elektřiny či tepla bychom mohli vyrábět z tisíců malých, místních obnovitelných zdrojů. Čistá energie také rozhýbe nové domácí průmyslové odvětví.

V českých obcích či domácnostech by mohly stát například:

  • malé výtopny na biomasu,
  • obecní větrné elektrárny,
  • domácí kotle na peletky,
  • solární elektrárny na střechách,
  • bioplynové stanice.

Rodiny a obce tak budou energii nejen používat, ale také vyrábět – v malém. Už dnes větrné a solární elektrárny zásobují více než čtvrt milionu českých domácností čistou energií.

Pro domácnosti a malovýrobce je klíčové, aby pro ně byly úspory a snižování závislosti na mamutích elektrárnách – například vlastní výrobou elektřiny z fotovoltaických panelů – výhodné. Nesmějí být za svůj odpovědný přístup penalizováni nejen finančně, ale ani nadměrnou administrativou. V roce 2016, po masivní veřejné kampani Hnutí DUHA a zapojení tisíců lidí, rozhodl Energetický regulační úřad o zastavení přípravy návrhu neekologické a asociální Nové tarifní struktury. Je to velké vítězství pro domácnosti s malou spotřebou (senioři, matky samoživitelky a další) a všechny, kteří si elektřinu vyrábějí sami.

Čistá energie

Město Třebíč už nyní 80 % svých domácností vytápí místní biomasou. Čistá domácí energie z obnovitelných zdrojů znamená:

  • Menší účty

Sníží závislost ekonomiky a domácností na stále dražším uhlí, uranu a plynu i na výkyvech globálního trhu.

  • Silnější ekonomiku

Peníze za elektřinu a vytápění zůstávají obcím a domácnostem, neodtékají do kapes velkých energetických společností.

  • Zelenou energii

K výrobě energie není potřeba mamutí uhelné či uranové doly ani plyn z Ruska.

Rezervy leží ladem

Větrná energetika může výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v ČR, tedy přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, ovšem s šestkrát nižší podporou. Analýzu české větrné energetiky založenou na modelech akademiků z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR představili zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie a Hnutí DUHA. Analýzu si můžete přečíst zde: www.hnutiduha.cz/analyza-vetrne-energetiky

Příležitost pro průmysl

Chytrá energetika také vytvoří nová odvětví v českém průmyslu a práci pro lidi. Nezávislá studie spočítaná pro Hnutí DUHA ukazuje, že tuzemské odvětví větrné energetiky má potenciál zaměstnat již v příštím desetiletí téměř stejný počet lidí jako celé české pivovarnictví. Studii si můžete přečíst zde: http://hnutiduha.cz/windustry

Náklady klesají

Díky inovacím se rychle snižují výrobní náklady. Ceny křemíkových fotovoltaických článků klesly za posledních 10 let o více než 90 %.

Hnutí DUHA prosazuje rozumnou podporu čistých domácích obnovitelných zdrojů, které budou posilovat energetickou soběstačnost obcí a rodin a přinášet prosperitu do místních ekonomik.

 

Ke stažení:
Obnovitelná budoucnost českých zemí
Zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje či nastavit sociálně citlivé programy pro snižování závislosti na fosilních palivech

 

Štítky: