Seminář: Ochrana a obnova divočiny – evropské trendy a jak dál v ČR?

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní seminář. Přijďte zjistit více o evropských trendech a zkušenostech s ochranou a obnovou divočiny a společně se zahraničními a českými experty otevřít diskusi o možnostech rozšíření divoké přírody mimo území národních parků v České republice.

Kdy: 28. června 2016, 9:00 až 17:00

Kde: Dřevařský pavilon, místnost č. 201, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 961/129, Praha 6 - Suchdol

Program a hosté

Moderátorem dne bude Tomáš Růžička, ředitel Nadace Partnerství.

Bližší informace o přednášejících najdete zde.

 • Registrace účastníků: 8:309:00

Zahájení, úvod

9:009:30

 • Vladimír Bejček, děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze
 • Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA
 • Patrik Mlynář, náměstek ministra, Ministerstvo zemědělství ČR
 • Vladimír Dolejský, náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR 
 • Tomáš Kuchta, náměstek ministra, Ministerstvo obrany ČR

Blok č. 1: Zkušenosti a trendy v ochraně divočiny v Evropě

  9:30–9:50

   • Průběh diskuse a kroky k ochraně a obnově divočiny v Evropě: Toby Aykroyd, ředitel Wild Europe Initiative (Velká Británie)

    9:50–10:10

     • Evropský standard ochrany divočiny a systém auditu: Vlado Vančura, ředitel Wilderness Development, European Wilderness Society (Rakousko)

      10:10–10:30 

       • Ochrana divočiny ve Strategii ochrany biodiversity (CBD) a její implementace v Německu: Heiko Schumacher, BfN – Bundesamt für Naturschutz (Německá spolková agentura pro ochranu přírody)

        10:30–10:45 Diskuse s přednášejícími

         10:45–11:00 Coffeebreak

          11:0011:20 

           • Využití bývalých vojenských oblastí v Německu pro ochranu biodiverzity a divočinu: Manuel Schweiger, Wilderness Coordinator, Frankfurt Zoological Society, Německo

            11:20–11:40

             • Strategie ochrany biodiversity (CBD) v Rakousku a cíl ponechat 2 % země přírodě: Michael Zika, Austrian Biodiversity Programme, WWF Rakousko

              11:40–12:00 Diskuse s přednášejícími 

               12:00–13:00 Přestávka na oběd

               Blok č. 2: Současný stav ochrany divočiny v ČR

                13:00–13:15 

                 • Ochrana přírodních procesů a divočiny v maloplošných zvláště chráněných územích: František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody ČR

                  13:15–13:30

                   • Současný stav ochrany divočiny v lesích ve správě Lesů ČR s.p.: Daniel Szórád, generální ředitel Lesy ČR s.p.

                    13:30–13:45

                     • Současný stav ochrany divočiny ve vojenských újezdech: Josef Vojáček, generální ředitel Vojenské lesy a statky s. p.

                      13:45–13:55

                       • Současný stav ochrany divočiny v obecních a soukromých lesích: Ing. Josef Vovesný, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

                       13:55–14:10 Coffebreak

                       Blok č. 3: Jak dál v ochraně divočiny v ČR – otevření diskuse

                       14:10–14:25

                        • Ekonomický potenciál ochrany divočiny: Vojtěch Kotecký, analytik, Analytické centrum Glopolis

                        14:25–14:40

                        • Biodiverzita v lesích ČR a ochrana přírodních procesů: Jaromír Vašíček, ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů

                        14:40–15:00 

                         • Přírodní potenciál pro obnovu divočiny v ČR: Jan Dušek, expertní a poradenské služby DHP Conservation s.r.o.

                         15:00–15:15

                         • Okna do divočiny: návrh na vytvoření reprezentativního systému velkých oblastí divočiny v ČR – otevření diskuse: Jaromír Bláha, Hnutí DUHA – Friends of The Earth Czech Republic

                          15:15 - 17:00 Diskuse 

                          Přihláška na seminář

                          Přihlašování na seminář již bylo ukončeno. V případě otázek se obracejte na Gabrielu Benešovou, gabriela.benesova@hnutiduha.cz, příp. +420 778 703 735.

                           


                          Tento seminář je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

                          www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz