Partneři

            

Hnutí DUHA je otevřeno různým formám spolupráce a vítá nová partnerství, pokud souzní s cíli, které jsme si jako organizace vytyčili, a které zároveň nejsou v rozporu s našimi přísnými etickými zásadami. Ty jsou popsány v Kodexu etického fundraisingu.


Od roku 2020 jsme tedy zahájili spolupráci s firmami. Tyto spolupráce vnímáme jako možné cesty efektivnějšího dosažení změn nutných v boji s klimatickou krizí, protože si uvědomujeme, že uspět můžeme jen tehdy, pokud spojíme síly.

Firmy vnímáme jako aktéry změny a věříme, že změna jejich jednání je výsledkem vnějšího tlaku (regulace, spotřebitelé) a vnitřního tlaku na změnu (aktivní zaměstnanci/kyně). Vybíráme však výhradně mezi takovými partnery, kteří reálně přistupují k životnímu prostředí šetrně a respektují ekologické, sociální a etické normy (viz Kodex). 


Pokud máte zájem o spolupráci Vaší firmy s Hnutím DUHA, neváhejte se obrátit na naši koordinátorku Ilonu Musilovou: ilona.musilova@hnutiduha.cz

 

 
 button techsoup.cz        logo madebythe

Grantová podpora

Tabulka s přehledem donorů

Logo    Jihomoravský kraj poskytl v roce 2018 dotaci na realizaci projektu "Zázemí pro dobrovolnické aktivity mládeže"

 

Spolupracujeme

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

AMPI - Asociace místních potravinových iniciativ

Autonapůl

Calla

Centrum pro dopravu a energetiku

CZ Biom

Děti Země

Frank Bold

FSC Česká republika

Greenpeace

Chráněná dílna Práh

Keloc

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Lovíme bio

Nesehnutí


Pábení

Psaní hravě

Rekonstrukce státu

Reprocentrum Blansko

Scuk

Tiskárna Beez Bee

Jsme členy