Partneři

            

Hnutí DUHA je otevřeno různým formám spolupráce a vítá nová partnerství, pokud souzní s cíli, které jsme si jako organizace vytyčili, a které zároveň nejsou v rozporu s našimi přísnými etickými zásadami. Ty jsou popsány v Kodexu etického fundraisingu.


Od roku 2020 jsme tedy zahájili spolupráci s firmami. Tyto spolupráce vnímáme jako možné cesty efektivnějšího dosažení změn nutných v boji s klimatickou krizí, protože si uvědomujeme, že uspět můžeme jen tehdy, pokud spojíme síly.

Firmy vnímáme jako aktéry změny a věříme, že změna jejich jednání je výsledkem vnějšího tlaku (regulace, spotřebitelé) a vnitřního tlaku na změnu (aktivní zaměstnanci/kyně). Vybíráme však výhradně mezi takovými partnery, kteří reálně přistupují k životnímu prostředí šetrně a respektují ekologické, sociální a etické normy (viz Kodex). 


Pokud máte zájem o spolupráci Vaší firmy s Hnutím DUHA, neváhejte se obrátit na naši koordinátorku Ilonu Musilovou: ilona.musilova@hnutiduha.cz

  

 

Spolupracujeme

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

AMPI - Asociace místních potravinových iniciativ

Accenture Accenture

Autonapůl

BiOOO

Calla

Centrum pro dopravu a energetiku

CZ Biom

Fakta o klimatu

Frank Bold

FSC Česká republika

Greenpeace

Impact HUB Praha

Impact HUB Praha

  Impact HUB Agder (Norsko)

Keloc

Kudyznudy.cz Kudy z nudy

Lovíme bio

Komora obnovitelných zdrojů energie Komora obnovitelných zdrojů energie
Masarykova univerzita
Ministerstvo životního prostředí
Místní akční skupina Brána Vysočiny Místní akční skupina Brána Vysočiny

Nesehnutí

Rekonstrukce státu

Reprocentrum Blansko

Tiskárna Beez Bee

Sdružení místních samospráv Sdružení místních samospráv
Hojnost Spolek Hojnost
Svaz moderní energetiky Svaz moderní energetiky
Daibau Daibau

Jsme členy

 
Community power coalition FSC