Témata

Zdravé lesy

Lesy tvoří šestinu české krajiny, ale na mnoha místech plošně hynou. Hnutí DUHA prosazuje změny, které zajistí, aby se v nich zdravě hospodařilo.

>> více

 

 

 


Národní park Šumava

Divoká příroda, rozvoj přirozených procesů, ale i místo pro šetrnou turistiku a služby kvalitního cestovního ruchu, které nabízí místním lidem příležitost pro obživu – tak mají vypadat národní parky. >> více

 

Péče o státní lesy

Státní lesy nemají být jen zásobárnou dřeva jako průmyslové suroviny, mají pomáhat krajině při hospodaření s vodou, mají být pestrým domovem pro další rostliny i pro zvířata. Ale… hospodaří se v nich takovým způsobem? >> více

 

Zdravé dřevo v obchodech

Dřevo a výrobky z něj mohou mít různý původ. Část hospodářů a dřevozpracovatelů dbá na to, aby jejich suroviny a výrobky nepoškozovaly životní prostředí. Jak je ale poznat? >> více

 

Velké šelmy

Zvířata jako jsou vlci, rysi nebo medvědi plní v přírodě nezastupitelnou roli takzvaných vrcholových predátorů a pomáhají udržovat rovnováhu v ekosystému. A vy se o nich můžete dozvědět víc. >> více

 

Sucho a krajina

Dříve povodně, dnes sucha, zítra možná zase povodně. Společným znakem jsou miliardové škody. Hnutí DUHA prosazuje zdravější péči o krajinu tak, aby lépe zadržovala vodu.  více >>

 

Občanská angažovanost v Národním parku Šumava

Lidé mají právo na to zapojit se do rozhodování o Národním parku Šumava. Projekt „Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti“ si dává za cíl lidem tuto možnost připomenout. více >>

 

Education in wilderness

Strictly protected areas are essential places to safeguard our European Natural Heritage and also a source of increasingly valuable biological and ecological information for scientists and the public, to whom wilderness offers wide educational opportunities and a strong emotional experience. >> more

Štítky: