Publikace

Jak vytvořit metodiku zero waste v obci

V této publikaci se podrobně seznámíte s koncepcí zero waste a dozvíte se, jak využít tuto strategii přímo ve vaší obci, nebo komunitě. Doufáme, že se stane užitečným pomocníkem na vaší cestě ke snížení množství odpadu.

Budoucnost farmářství od datových gigantů k silným farmářům

Společně s Friends of the Earth Europe vydáváme zprávu „Budoucnost farmářství”, ve které varujeme před jednostranně pozitivním pohledem na tzv. digitální a upozorňujeme na významná rizika, která přináší.

 

Energie 2020 - Uhlí - Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Focus: Energie 2020 – část Uhelná energetika.

Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat - terénní příručka

Terénní přiručka pro začátečníky i pokročilé, která se snadno vleze do obalu mapy. Jak poznat stopy našich běžných kopytníků, šelem nebo i vzácných rysů, vlků nebo losů? Názorné ilustrace, tabulky rozměrů a způsob dokumentace. Aktualizované vydání s přidanými stopami např. losa evropského a šakala obecného.

Velké šelmy v českých lesích: význam pro ochranu přírody a myslivost

Aktualizovaná (z roku 2013) publikace vedoucího programu ochrany velkých šelem Miroslava Kutala shrnující aktuální poznatky o vlivu velkých šelem na kořist, další druhy a okolní prostředí. Základní informace o historii výskytu v českých zemích a potravní ekologii. Pověry a fakta o velkých šelmách, možnosti ochrany.

Shrnutí analýzy výročních zpráv českých hnědouhelných společností

Toto shrnutí uvádí nejzajímavější údaje, které vyplývají z tabelárního přehledu výročních zpráv hnědouhelných společností působících v České republice za roky 2009–2018 tak, jak byly publikovány v obchodním rejstříku. Sledované období je rozděleno na dvě části: na období do roku 2016 a na období 2017–2018. Toto rozdělení vychází ze změny výpočtu úhrad z vydobytého nerostu od 1. ledna 2017. Každému, kdo se o ekonomiku hnědouhelného hornictví zajímá, doporučujeme seznámit se s tabelárními přehledy, které obsahují výpočty k tomuto shrnutí.

Stránky