Ovzduší

Experti

Karel Polanecký
Energetický expert

(Stránka)

Uhelné elektrárny

(Stránka)

Doprava

Zejména ve velkých městech a poblíž významných dopravních tahů trpí naše plíce především emisemi z dopravy. Proti tomu musí mít pravomoc a povinnost zasahovat hlavně obce, zavádět nízkoemisní zóny zakazující vjezd nevyhovujícím vozidům, případně zpoplatňovat vjezd vozidel do některých zón s cílem omezit vznik kolon a zlepšit plynulost provozu. 

(Stránka)

Domácí topeniště

Na topení uhlím v domácích kotlích a kamnech si ve většině vyspělých zemí už nikdo nevzpomíná. Ale v Česku je to stále realita v několika stovkách tisíc domácností. Je to jedna z hlavních příčin toho, že většina z nás musí dýchat špinavý vzduch. Kotlíkové dotace Ministerstva životního prostředí rozběhly změnu a tisíce domácností modernizovaly vytápění. Ale ti nejpotřebnější zatím měli smůlu a na dotace nedosáhli.

(Stránka)

Témata

Domácí topeniště

Největším zdrojem rakovinotvorných látek v našem ovzduší jsou staré kotle a kamna na uhlí. Hnutí DUHA prosazuje úplné nahrazení uhlí čistým vytápěním.

>> více

 

 

(Stránka)

Ovzduší

Špinavý vzduch poškozuje zdraví každého z nás. 6 z 10 občanů dokonce žije v oblastech, kde znečištění ovzduší porušuje hygienické normy. Každý rok vlivem znečištění předčasně zemře 11 000 Čechů a Češek. Podle Světové zdravotnické organizace je znečištění ovzduší „největším environmentálním zdravotním rizikem“, je odpovědné za jedno z osmi úmrtí na celém světě. Spalování uhlí a ropy je hlavním důvodem tohoto neakceptovatelného stavu. 

(Stránka)

Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů

Česká síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren. To je hlavní sdělení nové studie renomované konzultační společnosti Energynautics, kterou na tiskové konferenci v Praze představil její hlavní autor Peter - Philipp Schierhorn. Studie Czech Power Grip Without Elektricity from Coal by 2030 vznikla na objednávku organizací Glopolis, Frank Bold, Hnutí DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance pro energetickou soběstačnost. 

(Publikace)
Přihlásit se k odběru RSS - Ovzduší