Komunitou podporované zemědělství

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je systém produkce a spotřeby potravin založený na úzkém vztahu mezi producentem a spotřebiteli. Je to oboustranně výhodné partnerství, které spotřebiteli zajišťuje pravidelnou dodávku čerstvých potravin po celou sezónu a farmáři zase jistotu odbytu a spravedlivé ocenění jeho práce. KPZ je založeno na těchto principech:

  • Partnerství. KPZ je víc než jen nakupování u farmáře. Je založeno na partnerství, ve kterém se spotřebitelé stávají podílníky produkce konkrétního farmáře. Toto partnerství je většinou stvrzené smlouvou mezi podílníky a farmářem, zavazující je po určitou dobu (část sezóny nebo celou sezónu, někdy i více let) dodávat a odebírat produkty za předem stanovenou cenu a za smluvených podmínek.
  • Solidarita. Spotřebitelé i producent společně sdílejí bohatství sklizně i riziko neúrody.
  • Lokálnost. KPZ obvykle tvoří farmář a spotřebitelé z jeho okolí. Jídlo nemusí nikam cestovat a zisk zůstává v místě produkce – drobnému místnímu farmáři, který přispívá k udržitelnému rozvoji venkova.
  • Aktivní spotřeba. Spotřebitelé zapojení do systému KPZ nejsou jen pasivními odběrateli potravin. Mohou aktivně ovlivňovat nabídku i způsob produkce potravin. Pokud mají zájem, mohou si část svého podílu z úrody na farmě odpracovat.
  • Komunita. KPZ propojuje lidi se společnými zájmy, kteří dohromady vytvářejí komunitu.
  • Šetrné hospodaření. Do KPZ jsou zapojeni spíše drobní farmáři, kteří hospodaří šetrně vůči přírodě. Často mají certifikaci BIO, i když v systému KPZ není certifikace až tak důležitá. Spotřebitelé mají totiž možnost sami ovlivnit a kontrolovat, jakým způsobem je jejich jídlo produkováno.
  • Vzájemná dohoda. Nejlepší na KPZ je to, že vše závisí čistě na dohodě mezi producentem a spotřebiteli. Konkrétních podob KPZ je mnoho a fantazii se meze nekladou – KPZ může být skupina utvořená kolem jednoho či více farmářů, ale může jí být také třeba městská komunitní zahrada.

KPZ u nás

V České republice existují už desítky skupin KPZ. Některé z nich úspěšně fungují s plnou kapacitou, jiné ještě hledají podílníky či farmáře. Bližší informace o všech skupinách najdete na stránkách KPZ a brzy již také našem adresáři farmářů.

Jak se zapojit

Láká vás představa být součástí KPZ? Směle do toho. Můžete se porozhlédnout, jestli ve vašem okolí už nějaká skupina KPZ nevznikla. Pokud ne, založte si vlastní!


Inovace Adresáře farmářů proběhla ve spolupráci a s přispěním společnosti COEX, která se dlouhodobě snaží podporovat užitečné projekty.

Štítky: