Energetika

Analýza odstavení uhelných elektráren Počerady a Chvaletice

Analýza odstavení uhelných elektráren Počerady a Chvaletice:

Jak by byla pokryta poptávka po elektřině hodinu po hodině na příkladu roku 2023

Odborníci z Hnutí DUHA Karel Polanecký a Jiří Koželouh na základě analýzy dat z loňského roku ukazují možnosti, které má Česká republika při kompenzaci výpadku způsobeného odstavením zmíněných elektráren. Dle analýzy se Česko bez Chvaletic a Počerad nejen obejde, ale navíc ušetří emise ve výši až 6 milionů tun oxidu uhličitého.

(Publikace)

Společná výzva ministru průmyslu a obchodu a ministru životního prostředí k navýšení cílů OZE v NEKP

Česká republika potřebuje dohnat zpoždění v rozvoji obnovitelných zdrojů energie tak, aby dokázala zajistit konkurenceschopné ceny energie pro podniky i pro domácnosti. Potřebujeme posílit energetickou bezpečnost pomocí aktuálně nejdostupnějších řešení nezávislých na dovozu fosilních paliv a efektivně využít zejména evropské prostředky, která má k dispozici do roku 2030. Příležitostí pro posílení moderních řešení dává aktualizace Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, který je klíčovou strategií pro splnění českého podílu na evropském snižování emisí.

(Publikace)

Otevřený dopis premiéru Fialovi: Výnosy z emisních povolenek mají sloužit k financování naší budoucnosti

Výnosy emisních povolenek jsou příležitostí k financování investic do naší budoucnosti, do spravedlivé ekologické transformace české ekonomiky. Neměly by se proto stát jen dalším zdrojem státního rozpočtu, ale měly by být zacíleny na klimatická opatření, účetně a organizačně vyčleněny mimo běžný rámec státního rozpočtu a naplánovány s důsledností jdoucí za rámec obecných povinností stanovených evropskou legislativou.

(Publikace)

Systémová opatření proti energetické krizi? Státu zůstává mnoho úkolů i pro příští rok

Podle expertů a expertek sociálních a ekologických organizací, které v rámci společné kampaně

(Publikace)
Úvodní strana studie Energetická chudoba a její řešení

Energetická chudoba a její řešení

Studie Energetická chudoba a její řešení, kterou společně vydávají Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a iniciativa Za bydlení, mapuje rozsah energetické chudoby, identifikuje její systémové příčiny, specificky ohrožené skupiny obyvatel a možná řešení. 

(Publikace)
Výsledky výzkumu agentury OMG o postojích české populace k rozvoji obnovitelných zdrojů, návrat k uhlí nebo zajištění alternativ

Výsledky výzkumu agentury OMG o postojích české populace k rozvoji obnovitelných zdrojů, návratu k uhlí nebo zajištění alternativních dodávek plynu a o očekávané pomoci od státu

Představujeme výsledky výzkumu agentury Omnicom Media Group, která na reprezentativním vzorku české populace zjišťovala, jestli lidé preferují rozvoj obnovitelných zdrojů, či naopak návrat k uhlí nebo zajištění alternativních dodávek plynu.

(Publikace)

Otevřený dopis: Výjimky z emisních limitů nemají sloužit ke svévolnému poškozování lidského zdraví

Výjimky z emisních limitů nemají sloužit ke svévolnému poškozování lidského zdraví. Uhelná elektrárna Chvaletice může dostat výjimku pouze do konce příštího roku.

(Publikace)

Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů

Česká síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren. To je hlavní sdělení nové studie renomované konzultační společnosti Energynautics, kterou na tiskové konferenci v Praze představil její hlavní autor Peter - Philipp Schierhorn. Studie Czech Power Grip Without Elektricity from Coal by 2030 vznikla na objednávku organizací Glopolis, Frank Bold, Hnutí DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance pro energetickou soběstačnost. 

(Publikace)

Výjimky ze zdraví? Děkujeme, nechceme

Informační list k aktuální debatě o ovzduší a uhelných elektrárnách

(Publikace)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Energetika