Odpady

Konzultace v oblasti odpadového hospodářství

Odpady jsou pouze nevyužitý zdroj surovin. V přírodě žádné odpady nejsou. Vše je surovinou. Naši experti pracují na evropské, národní, regionální i místní úrovni na tom, aby tomu tak skutečně bylo.

(Stránka)

Skutečně potřebné kapacity pro energetické využití odpadu v ČR

Připravovaná evropská směrnice i tuzemské strategické dokumenty předpokládají, že Česko zvýší do roku 2030 recyklaci na 65 %, což je zhruba dvojnásobek současného stavu.

Analýza ukázala, že v případě zákazu skládkování výhřevného odpadu bude Česko bude potřebovat nová zařízení ke zpracování přibližně 500 tisíc tun směsného odpadu ročně: vedle rozšíření spaloven v Praze a v Brně bude potřeba posoudit vhodné řešení pro Moravskoslezský a Ústecký kraj a vybudovat řadu menších zařízení na mechanicko‐biologickou úpravu odpadu.

(Stránka)

Úspěšná opatření v nakládání s odpady na úrovni obcí

Publikace se snaží popsat některé systémy nakládání s odpady a jejich úspěchy. I když se přes veškerou snahu nepodařilo získat z obcí zcela porovnatelná data, jde o velmi inspirativní studii.

(Publikace)

Technologie pro skládkování odpadů

Novela zákona o odpadech z roku 2014 požaduje od roku 2024 ukončit skládkování směsných komunálních odpadů. V tomto informačním listu se dočtete, jaké technologie jsou k dispozici pro řešení tohoto cíle a jak na ně pohlíží ekologická organizace Hnutí DUHA.

(Publikace)

Tudy ne, přátelé

Pozice Hnutí DUHA k debatě o biopalivech.

(Publikace)

Průzkumy ložisek zlata v české krajině

Proč a jak můžeme pomoci postiženým obcím.

(Publikace)

Chytré popelnice

Proč je lepší, aby stát kombinoval dobrou recyklaci s výrobou energie ze zbytkového odpadu, než aby přestal s podporou třídění a postavil řadu velkospaloven.

(Publikace)

Recyklace 2.0: Jak stát může snížit plýtvání surovinami

Česká ekonomika naprosto zbytečně vyhazuje miliony tun kvalitních surovin. Na skládkách nebo ve spalovnách končí recyklovatelné materiály. Naprosto zbytečně proto roste závislost země na přírodních surovinách i na dovozu ropy, plynu, kovů a jiných komodit.Tato studie navrhuje, jak se ze slepé uličky dostat ven.

(Publikace)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Odpady