Sucho a krajina

Česká krajina je ve špatném stavu. Máloco to ilustruje tak výstižně jako naše hospodaření s vodou. Kvůli proměnám, kterými krajina prošla během předešlých desetiletí, přišla o schopnost zadržet a uchovat vlhkost. Dešťové srážky rychle odtékají regulovanými a narovnanými koryty na města a obce v nížinách – délka českých potoků a řek se během dvacátého století zkrátila o třetinu. Ale velká část problému se nachází ještě o jedno patro výše: na zemědělské a lesní půdě.

Hynoucí smrkové monokultury zadržují čím dál méně vody. Hospodářské lesy je potřeba zásadně ozdravit. Více si můžete přečíst zde.

Během několika desetiletí z českých polí zmizela většina remízků, mezí, větrolamů, malých mokřadů a dalších zelených bariér. Namísto pestré mozaiky krajinu nyní tvoří uniformní lány. Proto voda rychleji stéká z půdy. Více si můžete přečíst zde: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/priroda_pomaha_z...

Štítky: