Odpady

Odpady jsou pouze nevyužitý zdroj surovin. V přírodě žádné odpady nejsou. Vše je surovinou. Naši experti pracují na evropské, národní, regionální i místní úrovni na tom, aby tomu tak skutečně bylo.


Co se povedlo?

Kam míříme?

  • Zvýšit třídění a recyklaci, snížit skládkování a to vše bez spalování komunálních odpadů. 

  • Kraje i obce naplňují v odpadech strategii zero waste. Předcházejí vzniku odpadů, znovupoužívání a zálohování bude běžnou součástí každodenního života. 

  • Apelovat a podporovat plnou finanční zodpovědnost výrobců a dovozců za sběr, třídění a recyklaci jejich doslouživších výrobků. Doživotní záruky a pronájem snadno opravitelných věcí nahradí nyní používané nekvalitní výrobky na jedno použití s krátkou životností. 

Štítky: