Šelmy

Hnutí DUHA Šelmy je největší místní skupinou Hnutí DUHA, a to jak počtem zaměstnanců a dobrovolníků, tak rozsahem své práce.

Pobočka podporuje návrat velkých šelem − vlků, rysů a medvědů − a také kočky divoké do české krajiny. Vede osvětovou kampaň za jejich ochranu na místní úrovni, konkrétně v následujících oblastech: Bílé Karpaty, Jeseníky, Broumovsko, CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, severní Čechy - Jizerské hory, Lužické hory a Šluknovsko a Krušné hory. Oblast Pošumaví (CHKO Šumava, Blanský les, Novohradské hory a další oblasti) spadá do činnosti centra Hnutí DUHA.

Součástí je však práce na tomto tématu i na národní úrovni. Především v zimním období koordinuje dobrovolníky - tzv. vlčí hlídky monitorují výskyt vlků, rysů a medvědů a známky jejich nelegálního lovu.

Všechny informace ze života velkých šelem, ale i o činnosti hlídek shromažďuje osvětový web www.selmy.cz. Hnutí DUHA Šelmy provozuje rovněž vlastní e-shop na stránkách www.obchod.selmy.cz a vydává elektronický zpravodaj.

V neposlední řadě se Hnutí DUHA Šelmy zapojuje do správních řízení o vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu, o povolení ke kácení dřevin, nebo nejrůznějších územních a stavebních řízení. Hlídá tak dodržování zákona o ochraně přírody, kontroluje, zda úředníci rozhodují objektivně, a brání kontroverzním záměrům, které přehlížejí zájmy ochrany přírody.

Navštivte naše webové stránky

www.selmy.cz

http://www.facebook.com/Ochrana.velkych.selem

 

Olomouc

Miroslav Kutal

Dolní náměstí 38
772 00 Olomouc

tel.: 585 228 584
e-mail: miroslav.kutal@hnutiduha.cz