Exkurze do míst plánovaného národního parku Křivoklátsko

Během dvou dní se vypravíme do cenných listnatých a smíšených lesů v okolí řeky Berounky, které se mají stát součástí připravovaného nového národního parku Křivoklátsko. Ukážeme si, v čem tkví jejich hodnota a proč má smysl národní park chránící divokou přírodu v tomto lesnatém území vyhlašovat. Podíváme se na místa, kde jsou lesy ponechány už nyní samovolnému vývoji, i do porostů, kde se nyní hospodaří, a budeme zkoumat rozdíly mezi nimi. Prostor bude i na diskuzi o různých argumentech pro i proti vzniku národního parku, které se v současné veřejné debatě objevují.

Místními hvozdy budeme putovat po cestách, pěšinách, ale i volným terénem. Provádět nás bude znalec místních lesů, zkušený průvodce a vědecký pracovník Katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity Jan Hofmeister. Ten nás zavede do různých koutů zdejší krajiny: na vrcholy kopců, na vyhlídky, ale i do hlubokých údolí. Především nám ale ukáže rozmanité tváře křivoklátských lesů i místní živé a neživé přírody. V sobotu večer pak k besedě přivítáme ředitele Regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ve středních Čechách Jaroslava Obermajera a budeme si povídat o místních lesích a o různých souvislostech vyhlašování nového národního parku.

Večery budeme trávit na tábořišti na břehu řeky Berounky nedaleko obce Skryje, za pěkného počasí společným posezením u ohně.

Termín

  • 12.–14. 7. 2024

Cena

  • Ve vlastních stanech na Veřejném tábořišti Ahoj u obce Skryje na břehu Berounky.

Cena

  • Účastnický poplatek činí 1 600 Kč.
  • Zahrnuje: odměnu pro odborného průvodce a další náklady na přípravu a organizaci celé akce. Nezahrnuje jídlo a úhradu nocování na veřejném tábořišti.

  • Stanovenou částku účastník platí předem po přihlášení na exkurzi, a to převodem na účet.

Přihláška

Přihlásit se můžete vyplněním jednoduchého formuláře zde. Neváhejte, neboť počet účastníků je omezen.
Přihláška je nezávazná a po jejím obdržení vám pošleme další informace o akci. Přihlášení na akci je závazné po odeslání účastnického poplatku.


V případě dotazů pište na marcela.povolna@hnutiduha.cz.