České Budějovice

Recyklace a odpadové hospodářství

Prosazujeme lepší recyklační služby pro domácnosti v Českých Budějovicích i Jihočeském kraji. Usilujeme o to, aby kraj namísto spalování odpadu či skládek investoval prostředky do rozvoje recyklace – více kontejnerů na tříděný odpad, možnost třídit kompostovatelný bioodpad a další. V rámci grantu přiděleného krajským úřadem Jihočeského kraje spolupracujeme se školami na třídění bioodpadu. Naší základní prioritou v odpadové problematice je předcházet vzniku odpadů.

Lyžařský areál v Boleticích

Ve spolupráce se sdružením Calla sledujeme záměr výstavby lyžařského areálu ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice. Vybudováním sportoviště by byly zničeny unikátní horské lesy a louky i domov řady vzácných druhů zvířat a rostlin. Boletice jsou jedinečnou přírodní lokalitou, která snese srovnání s kterýmkoli ze čtyř českých národních parků.

V Jihočeském kraji sledujeme další rozvojové aktivity, které by mohly eventuálně poškodit životní prostředí. Všímáme si záměrů vystavět další dálnice, letiště nebo lyžařské areály.

Věnujeme se osvětové a informační činnosti.

Z Českobudějovicka? Přidejte se k nám

Uvítáme každého zájemce, který by se chtěl zapojit do naší práce.

 

 

České Budějovice

Ondřej Šanda

Dlouhá 134
382 41 Kaplice

tel.: 606 091 403
e-mail: ceskebudejovice@hnutiduha.cz