Velká exkurze napříč národními parky Šumava a Bavorský les

Již popětadvacáté připravuje Hnutí DUHA tradiční velkou exkurzi napříč národními parky na obou stranách hranice. Celé čtyři dny strávíte v terénu na nejrůznějších místech Šumavy.

Podíváme se do míst, kde na velkých plochách vládne jen příroda:

  • do Trojmezenského pralesa,
  • do jádrových oblastí národního parku Bavorský les i do okolí hájovny Březník na české straně hranice.

Uvidíme horská ledovcová jezera (Plešné i Roklanské) či dramatickou Ďáblovu soutěsku (Teufelsloch) a vystoupáme na nejvyšší vrcholy Šumavy – Velký Roklan, Luzný i Plechý.

Budeme mít možnost dobře srovnat různé přístupy k péči o les v národním parku, německý i český.

Nevyhneme se ale ani připomínkám z dob, kdy se na Šumavě plavilo vytěžené dřevo dolů do nížin – Schwarzenberskému kanálu či nádrži Reschbachklause.

Na závěr celé exkurze se projdeme také stezkou lesních prožitků (Seelensteig).

Večery budeme trávit v kempu na Soumarském mostě na břehu Vltavy a v německém kempu ve Finsterau na hranici národního parku Bavorský les.

Vaším průvodcem bude během celých čtyř dní již tradičně dlouholetý nestor ochrany šumavské divoké přírody Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

Termín

  • 21.–26. 8. 2024

Ubytování

  • ve vlastních stanech v kempech na Soumarském mostě na břehu Vltavy a ve Finsterau na východním okraji národního parku Bavorský les nedaleko českých hranic

Cena

  • Účastnický poplatek činí 3 700 Kč.
  • Zahrnuje: úhradu přenocování v kempech na Soumarském mostě a ve Finsterau, náklady na společné cesty autobusem, na přepravu batohů autem, na odborného průvodce na české i bavorské straně a na tlumočnici a další organizační náklady. Nezahrnuje jídlo a pojištění.
  • Část poplatku (2 500 Kč) účastník platí předem po přihlášení na exkurzi, a to převodem na účet. Zbylou částku poplatku (1 200 Kč) účastník zaplatí v hotovosti na začátku exkurze.

Přihláška

Přihlásit se můžete vyplněním jednoduchého formuláře zde. Neváhejte, neboť počet účastníků je omezen.

Přihláška je nezávazná a po jejím obdržení vám pošleme další informace o akci. Přihlášení na akci je závazné po odeslání účastnického poplatku (2 500 Kč).

 

V případě dotazů pište na marcela.povolna@hnutiduha.cz(odkaz odešle e-mail)