Brno

Hnutí DUHA Brno je skupinou převážně mladých lidí – studentů brněnských univerzit – které spojuje názor, že ekologickou krizi našeho světa nemůžeme řešit sami. Proto jsme součástí práce největší české ekologické organizace.

Chceme město pro lidi

Chceme, aby se Brno rozvíjelo směrem k modernímu městu, ve kterém se dobře žije jeho obyvatelům. Provozujeme projekt guerilla gardeningu, který usiluje o rozvoj komunitního svépomocného zahradnictví ve městě a oživování veřejných prostranství. Podporujeme rozvoj cyklistické infrastruktury, spolupořádáme cyklojízdy. Stojíme za projektem Brněnské Cykloguerilly.

Usilujeme o to aby Brněnské nádraží zůstalo v centru – spolu s dalšími iniciativami jsme prosadili druhé referendum o jeho poloze.

Našim dlouhodobým cílem je pomoct vytvořit platformu občanských iniciativ, která by se mohla stát konstruktivním partnerem magistrátu při tvorbě opatření, která mají podstatný vliv na kvalitu života v našem městě.

Podporujeme energetickou transformaci

Místní skupina podporuje kampaně Hnutí DUHA, které prosazují čistou, obnovitelnou energetiku. Pořádáme také tematické přednášky a semináře, informujeme brněnskou veřejnost o rizicích špinavé energie a výhodách transformace energetiky.

Lesy kolem Brna i jinde

Účastníme se úsilí Hnutí DUHA o záchranu Šumavského národního parku před developery.

V Lesoochranářské skupině - přezdívané LOS - monitorujeme hospodaření v lesích v okolí města Brna, pořádáme exkurze a výlety a snažíme se aktivně přispět k ochraně lesů a lesních rezervacích. Pečujeme o kousky lesa v okolí Macochy v Moravském krasu, kde chráníme vzácné semenáčky před přemnoženou srnčí a mufloní zvěří. Usilujeme o návrat velkých predátorů na Drahanskou vrchovinu, pořádáme přednášky pro veřejnost. Monitorujeme největší lesoochranářský problém jižní Moravy - situaci v Biosférické rezervaci Dolní Morava, evropsky významné lokalitě, kde díky vlivu průmyslové a myslivecké lobby najdete největší české holoseče.

 

 

 

 

 

 

 

Odebírejte novinky z Hnutí DUHA Brno: