Olomouc

Olomoucká místní skupina Hnutí DUHA se zapojuje do správních řízení týkajících se zejména ochrany zeleně a také do procesu EIA, kde hlídá dodržování zákona o chraně přírody, kontroluje, zda úředníci rozhodují objektivně, a brání tak kontroverzním záměrům, které přehlížejí zájmy ochrany přírody.


Navštivte naše webové stránky

https://www.facebook.com/Hnuti.DUHA.Olomouc

 

Olomouc

Alena Koutková

Dolní náměstí 38
772 00 Olomouc

tel.: 776 361 735
e-mail: olomouc@hnutiduha.cz