Ostrava

Rezavka

Hnutí DUHA Ostrava má za cíl navrhovat, prosazovat a realizovat taková opatření, která umožní dlouhodobé soužití člověka s přírodou. Budeme upozorňovat na aspekty lidské činnosti, které jsou s tímto cílem v přímém rozporu a naše společné životní prostředí poškozují. Rádi bychom také propojovali témata environmentální s těmi sociálními, pracovali s postoji veřejnosti a prohlubovali její kladný vztah k přírodě.

Chceme se zapojit do péče o významné přírodní lokality v kraji. V budoucnu bychom náš zájem rádi zaměřili také na přírodě blízkou obnovu krajiny poznamenané těžbou a průmyslovou činností.

Myslíme si, že Ostrava a Moravskoslezský kraj mají potenciál na to, aby někdejší status „ocelového srdce republiky“, nahradili pozicí jednoho z jejích „srdcí zelených“. Tuto přeměnu založenou na solidárním vztahu ke svému okolí vnímáme jako předpoklad dlouhodobě spokojeného života v kraji.

Pokud to vidíte podobně a máte zájem se do naší činnosti jakkoliv zapojit, neváhejte nás kontaktovat.

 

Koordinátor: Michal Feller, michal.feller@hnutiduha.cz, tel. 724 445 970