Exkurze napříč Šumavskými pláněmi: Modravské slatě, Březník a Ptačí potok

Během dvou dnů budeme putovat rozmanitými končinami centrální Šumavy (tzv. Šumavskými pláněmi). První den společně vyrazíme na území rozsáhlých a tajemných šumavských rašelinišť – do obvykle nepřístupných Modravských slatíkteré tvoří nejcelistvější a největší bezzásahovou zónu na české straně Šumavy. Budeme mimo jiné sledovat (a také brodit) tok krále zdejších slatí – Roklanského potoka. Na závěr dne budeme putovat loukami nad řekou Vydrou. 

Druhý den se vypravíme k hájovně Březník s výhledem do Luzenského údolí a na majestátní vrchol Luzného a do nedaleké oblasti Ptačího potoka, kde v roce 2011 stovky lidí bránily vzácné lesy před nelegálním kácením. Připomeneme si, co se tam tehdy odehrávalo.

Po oba dny budeme mimo jiné moci sledovat různé způsoby péče o les i přírodu ponechanou vlastnímu svobodnému vývoji. Uvidíme lesy v různých fázích rozpadu po napadení kůrovcem, ale i mohutný nástup jejich nové generace. Podíváme se rovněž na cenná šumavská bezlesí. Provádět nás bude zkušený průvodce, lesník a někdejší zaměstnanec Správy NP Šumava a Správy NP Bavorský les Pavel Štorch.

Večery strávíme v kempu Antýgl na břehu řeky Vydry, za pěkného počasí společným posezením u ohně.

Termín

  • 30. 8.–1. 9. 2024 

Ubytování

  • Ve vlastních stanech v kempu Antýgl na břehu řeky Vydry.

Cena

  • Účastnický poplatek činí 1 900 Kč.
  • Zahrnuje: náklady na společnou cestu autobusem, náklady na ubytování, odměnu pro odborného průvodce a další náklady na přípravu a organizaci celé akce. Nezahrnuje jídlo.

  • Stanovenou částku účastník platí předem po přihlášení na exkurzi, a to převodem na účet.

Přihláška

Přihlásit se můžete vyplněním jednoduchého formuláře zde. Neváhejte, neboť počet účastníků je omezen.
Přihláška je nezávazná a po jejím obdržení vám pošleme další informace o akci. Přihlášení na akci je závazné po odeslání účastnického poplatku.


V případě dotazů pište na marcela.povolna@hnutiduha.cz.