Bílé Karpaty

Svou činností se v regionu s tradičně velkým vztahem k půdě a jejímu obdělávání snažíme přispět k co největší informovanosti o ekologickém zemědělství, zachování biologické rozmanitosti a celkově šetrného hospodaření v krajině.

Citlivý přístup k těžbě lesů

Jednáme s vlastníky lesů o citlivém přístupu k těžbě, zavedení nejlépe výběrového kácení a ponechání co největšího podílu odumřelých a doupných stromů. Pořádáme úklidové brigády, udržujeme zanedbané luční lokality, zbavujeme je náletových dřevin a vzniklá biomasa je dále zpracována.

Zapojujeme se do správních řízení a sledujeme přípravu územních plánů. Chceme, aby se lidé i našim prostřednictvím svobodně vyjádřili ke změnám ve svém okolí.

Bilé Karpaty

Pavel Dekař

Radějov u Strážnice č.ev. 356
696 67

(osada Mlýnky, chata Sokolka)
GPS: 48°50'47.403"N, 17°18'47.196"E

tel.: 608 718 853
e-mail: palonnature@email.cz