Karlovarsko

Činnost obecně:

 - Vypracování uceleného a podrobného přehledu o stavu podzemních vod, povrchových vod, ovzduší, půdy, lesů a krajiny
 - Zmapování činnosti ekologických aktivistů a nabídnutí koordinace a podpory

Kampaně plánované v r. 2020:

Základní Kampaň 

- kdo jsme (lidé žijící v KK a chceme žít v ekologickém kraji)
- co děláme (pravdivě informujeme, účastníme se řízení, jednáme s politiky a státní správou)
- čeho chceme dosáhnout (lepšího životního prostředí v KK)
- žádáme o finanční příspěvky od těch, kdo chtějí pomoci zlepšit životního prostředí v Karlovarském kraji
- hledáme dobrovolníky v Karlovarském kraji

Pomocné kampaně

- Kampaň Stop znečišťování Chodovského potoka – nejšpinavější tok v celé ČR
- Kampaň Nenechte se otrávit - během MFF – stánek na třídě TGM
- Kampaň Stop pálení dehtů a kalů na Vřesové

Koordinátor: Milan Tomeš, tomesmilan@seznam.cz