Exkurze napříč Šumavskými pláněmi: Modravské slatě, Zhůří, řeka Vydra, Březník a Ptačí potok

Během tří dnů budeme putovat rozmanitými končinami centrální Šumavy (tzv. Šumavskými pláněmi). První den společně vyrazíme na území rozsáhlých a tajemných šumavských rašelinišť – do obvykle nepřístupných Modravských slatí, které tvoří nejcelistvější a největší bezzásahovou zónu na české straně Šumavy. Budeme mimo jiné sledovat tok krále zdejších slatí – Roklanského potoka.

Druhý den zamíříme do lesů a na bezlesí v širším okolí divoké řeky Vydry: vystoupáme k loukám a zaniklé obci Zhůří, odkud se nám naskytnou daleké výhledy (např. na Velký Roklan v NP Bavorský les). Zdejší vzácná luční lokalita je přitom ohrožena výstavbou. Poputujeme údolím Zhůřského potoka i částí samotného kaňonu Vydry. Třetí den se vypravíme k hájovně Březník a do nedaleké oblasti Ptačího potoka, kde v roce 2011 stovky lidí bránily vzácné lesy před nelegálním kácením. Připomeneme si, co se tam tehdy odehrávalo.

Po celé tři dny budeme mimo jiné moci sledovat různé způsoby péče o les i přírodu ponechanou vlastnímu svobodnému vývoji. Uvidíme lesy v různých fázích rozpadu po napadení kůrovcem. Podíváme se ale i na cenná šumavská bezlesí. Provádět nás bude zkušený průvodce, lesník a někdejší zaměstnanec Správy NP Šumava a Správy NP Bavorský les Pavel Štorch. Večery strávíme v kempu Antýgl na břehu řeky Vydry, za pěkného počasí společným posezením u ohně.

Termín

  • 7.–10. 9. 2023 (pro zájemce možnost zkrácené účasti pouze o víkendu od 8. 9. večera do 10. 9., v případě zájmu o kratší účast nám o tom dejte vědět v poznámce v přihlašovacím formuláři)

Ubytování

  • Ve vlastních stanech v kempu Antýgl na břehu řeky Vydry.

Cena

  • Účastnický poplatek činí 2 200 Kč (v případě kratší účasti nižší).
  • Zahrnuje: náklady na společnou cestu autobusem, náklady na ubytování, odměnu pro odborného průvodce a další náklady na přípravu a organizaci celé akce. Nezahrnuje jídlo.

  • Stanovenou částku účastník platí předem po přihlášení na exkurzi, a to převodem na účet.

Přihláška

Přihlásit se můžete vyplněním jednoduchého formuláře zde. Neváhejte, neboť počet účastníků je omezen.
Přihláška je nezávazná a po jejím obdržení vám pošleme další informace o akci. Přihlášení na akci je závazné po odeslání účastnického poplatku.


V případě dotazů pište na marcela.povolna@hnutiduha.cz.