Klon z Občanská angažovanost v Národním parku Šumava

V následujících letech se bude rozhodovat o tom, zda Národní park Šumava (NPŠ) bude splňovat vysoká kritéria, která na národní parky kladou oficiální normy Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), nebo zda NPŠ tento cíl opustí a před ochranou přírody bude dána přednost ekonomickým zájmům ve využití území.

Občané České republiky mají právo na to zapojit se do rozhodování o Národním parku Šumava. Projekt „Posílení demokratického rozhodování o Národním parku Šumava“ si dává za cíl lidem tuto možnost připomenout. Národní park Šumava ročně navštíví okolo 2 milionů návštěvníků z celé České republiky a zahraničí.  Přesto jsou často těmi posledními, kteří se dozvídají o aktivitách, které mohou fatálně poškodit vzácné ekosystémy NPŠ. Snahou projektu je upozornit občany na jejich právo podílet se na dalším směřování rozvoje parku a podnítit v nich zájem o ovlivnění legislativních procesů a dalších politik, které mají přímý důsledek na ochranu přírody v této oblasti.

Publikace

Tiskové zprávy

Kontakty

Koordinátor projektu
Eliška Kvitová: eliska.kvitova@hnutiduha.cz
Jana Hrdličková: jana.hrdlickova@hnutiduha.cz

English

In the following years it will be decided if the National Park Šumava (NPŠ) meets high criteria imposed by official standards of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) or if the National Park diverts from this goal and economic interests in the development of the area will prevail over conservation of nature.

Citizens of the Czech Republic have the right to be engaged in decision­making process concerning the National Park Šumava (NPŠ). "Strengthening democratic decision making concerning Šumava National Park," are the goals that should remind people of such options. About 2 million Czech and foreign tourists visit the National Park Šumava every year. Despite their high number, they are the last ones to be informed about activities that can fatally damage rare ecosystems in the National Park. The aim of the project is to highlight the civil right that enables citizens to engage in future development of the National Park and prompt their interest in shaping law­making processes and subsequent policies dealing with conservation of nature in the area of Šumava.


 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz       www.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org

Štítky: 
Oblast Ostmarka, kde by měl vzniknout nový národní park. Hlavním nositelem myšlenky nového národního parku je sdružení Ostmarkas Venner
Oblast Ostmarka, kde by měl vzniknout nový národní park. Hlavním nositelem myšlenky nového národního parku je sdružení Ostmarkas Venner
Oblast Ostmarka, kde by měl vzniknout nový národní park. Hlavním nositelem myšlenky nového národního parku je sdružení Ostmarkas Venner
Oblast Ostmarka, kde by měl vzniknout nový národní park. Hlavním nositelem myšlenky nového národního parku je sdružení Ostmarkas Venner
Z exkurze do oblasti Ostmarka.
Z exkurze do oblasti Ostmarka.
Z exkurze do oblasti Ostmarka.
Společné foto se zástupci Naturfurbundet-Friends of the Earth Norway.
Školení dobrovolníků
Školení dobrovolníků
Sběr podpisů pod petici
Předání petice
V terénu
Infostánek na Šumavě 2015